Gå med i partiet


Gå med i partiet

Medlemsavgift
Medlemsavgiften är 100 kronor per år.Du sätter in avgiften på bankgiro 5477-2827.

Kontaktuppgifter
Postadress: Box 127, 191 22 SollentunaBesöksadress: Kommunalhuset, Norra Malmvägen 143E-post: info@sollentunapartiet.se 

Vi hjälper dig att bli medlem

Ring eller skriv så berättar vi mer om Sollentunapartiet, vår politik och hur du kan engagera dig i kommunens viktigaste frågor.

Anki Elken
Gruppledare i kommunfullmäktige, ledamot i Kommunstyrelsen, ledamot i Valnämnden, ledamot i Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden och andra vice ordförande i Funktionhindersrådet. Nämndeman vid Attunda Tingsrätt.
Johnny Rönnberg
Vice gruppledare i Kommunfullmäktige, ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden, ledamot i Sollentuna Kommunfastigheter AB och ersättare i Valnämnden..

Anki Elken


Gruppledare i kommunfullmäktige, ledamot i Kommunstyrelsen, ledamot i Valnämnden, ledamot i Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden och andra vice ordförande i Funktionhindersrådet. Nämndeman vid Attunda Tingsrätt.

anki.elken@gmail.com08-754 19 99 el. 0702-31 82 14


Johnny Rönnberg


Vice gruppledare i Kommunfullmäktige, ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden, ledamot i Sollentuna Kommunfastigheter AB och ersättare i Valnämnden..

johnny.ronnberg@sollentuna.se0707-99 42 92