Close

Gå med i partiet

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är 100 kronor per år.
Du sätter in avgiften på bankgiro 5477-2827.

Kontaktuppgifter

Postadress: Box 127, 191 22 Sollentuna

Besöksadress: Kommunalhuset, Norra Malmvägen 143

E-post: info@sollentunapartiet.se