Glädjande nyheter – Kommunens hemsida på flera språk!


Den 6 mars biföll (delvis) kommunstyrelsen Sollentunapartiets motion om att kommunens hemsida ska översätts till flera språk. Vi föreslog även att kommunen skulle utreda behovet av information på relevanta språk utöver svenska på webben samt att utreda hur kommunens webb kan förses med basinformation på andra språk.

Bakgrund: I en motion väckt i kommunfullmäktige 2016-03-10 av Anki Elken (SP) föreslogs att Sollentuna kommuns hemsida översätts till flera språk. Sollentunapartiet föreslog även att kommunen utreder behovet av information på relevanta språk utöver svenska på webben.

Vi är glada att vi fick gehör för vår motion. Ett viktigt steg i Sollentunas ambition om att vi ska vara bäst i landet på integration.

Motionen i sin helhet.

,