Close

Motioner

Motion om jämställdhetspris

Enligt rapporten om jämställdhet- och mångfaldsplan 2015-2017, arbetar Sollentuna kommun aktivt med jämställdhet och mångfaldsfrågor. Vi i Sollentunapartiet anser att kommunen än tydligare kan lyfta fram och belöna förebilder och goda exempel i arbetet för en tillgänglig, inkluderande och jämställd kommun där alla har lika möjligheter. Vi föreslår att Sollentuna kommun ska se över […]

Read More

Fråga till Sollentuna kommuns styrelseledamot i SÖRAB

Fråga till Sollentuna kommuns styrelseledamot i SÖRAB Efter att vi i Sollentunapartiet fått in flera rapporter om kundbemötandet och servicenivån på SÖRABs återvinningsanläggning i Hagby samt Väsby har vi bland annat ställt frågor i Sollentunas kommunfullmäktige om situationen. Svaren vi fått där skiljer sig markant från rapporterna vi fått från […]

Read More

Interpellation gällande Skyltningen utmed kommunens gång- och cykelvägar

Interpellation till Trafik- och fastighetsnämndens ordförande Moa Rasmusson gällande Skyltningen utmed kommunens gång- och cykelvägar Skyltningen av kommunens gång- och cykelvägar är en viktig fråga. Sollentuna är till ytan en relativt liten kommun vilket gör den fördelaktig att promenera eller cykla i. Närheten till arbetsplatsområden i våra grannkommuner gör det […]

Read More

Motion om sommarskola och interpellation om höga hus

På kommunfullmäktige den 17 september lämnade Sollentunapartiet in en interpellation till stadsbyggnadsnämndens ordförande gällande höga hus samt en motion om avgiftsfri sommarskola. Interpellation ställer frågor bland annat om hur högt ett högt hus är samt om det finns någon övergripande plan var någonstans höga hus ska byggas i kommunen. Motionen […]

Read More

Motion från Sollentunapartiet om sommarskola

Sollentunapartiet är enig med majoriteten om att de utbildningsverksamheter som erbjuds i Sollentuna ska hålla hög kvalitet. Vi är också överens om att det finns förbättringspotential. För att Sollentunas skolor ska vara de bästa i Sverige önskar vi undersoka möjligheterna till sommarskola. Det är ett konkret sätt att hjälpa dem […]

Read More

Motion beträffande återköp av marken som Skanska köpte för cirka 10 år sedan i strandskyddat område vid Rådan.

Motion från Tommy Ström och Ewa Hellström-Boström, Sollentunapartiet, till Sollentuna kommunfullmäktige, beträffande återköp av marken som Skanska köpte för cirka 10 år sedan i strandskyddat område vid Rådan. Enligt kontraktet med Skanska så finns det en klausul att Sollentuna kommun kan återköpa marken vid Rådan. Inkomsterna från de bostäder som […]

Read More

Motion beträffande att ge vatten- och avlopp till fastigheterna i Södersätra och Norrsätra med det snaraste

Motion från Tommy Ström och Ewa Hellström-Boström, Sollentunapartiet, till Sollentuna kommunfullmäktige, beträffande att ge vatten- och avlopp till fastigheterna i Södersätra och Norrsätra med det snaraste. Vi vet inte hur lång tid det kommer att ta innan alla överklaganden i Södersätra och Norrsätra är avklarade. Under tiden får fastighetsägarna där […]

Read More