Rapport från Barn- och ungdomsnämnden januari 2011


Nya i denna stora och intressanta nämnd att representera Sollentunapartiet den här mandatperioden är Tommy Ström (ordinarie) och Anna Britta Jansson (ersättare).

Den 18 januari 2011 hade nämnden introduktionsdag och det blev en lång dag full av intryck.  Först åt de närvarande nämndledamöterna en enkel frukost på 13 trappor i kommunalhuset och sen hälsade ordföranden välkommen, vi fick information om Modellområdesprojektet, organisationen presenterades av förvaltningschefen, den kommunala skolans verksamhet av skolchefen, ekonomistyrningen – inom verksamheten – av chefen för ekonomi och administration; elevstödsenheten belystes också och nämndsamordnaren samt kommunikatören gav allmän nämndinformation.

Nu hade hela förmiddagen gått och kl 11.30 äntrade vi den abonnerade bussen som först tog oss till Tegelhagens skola, där vi åt lunch och fick information om skolan. Lunchen var densamma som skolbarnen fick, naturligtvis, och det var en upplevelse för en gammal f d skolstyrelseledamot att se att Sollentunapartiets modell för ätande, d v s självservering, numera slagit igenom totalt. Ingen kö för mattant!

Efter lunchen, fort upp i bussen igen och iväg till öppna förskolan, Turebergs familjecentral, på Malmvägen. Trevligt och mysigt. Men jobbigt för mammor med barnvagn att ta sig till lokalen sen Sollentunahem rivit bron.

Nästa plats var Vittra Rösjötorp, visning och intressant information om hur man lär sig läsa och skriva enligt senaste teorier inom branschen. Nu har man hörlurar och minidator!

Upp i bussen och norrut till Quben, gamla kära Quben som har varit så viktig i så många år för så många barn i Sollentuna. Visning och information fick vi av gamla kära personalen (höll jag på att skriva; ny personal för mig, men lika kär som den tidigare).

Och så hemåt igen till kommunalhuset; kaffe och smörgås till middag, samma som till frukost!  Kl 17.00 började sammanträdet med dukad placering och inte så märkvärdigt sammanträde så här alldeles i början.

Vid pennan
Anna Britta Jansson 

,