Budget och politisk inriktning 2022 samt plan 2023 och 2024


Sollentunapartiet sätter sakfrågorna främst. Vi är varken höger eller vänster. Vi stöder förslag som är angelägna för de berörda, oavsett varifrån dessa förslag kommer.

Vi förebygger för framtiden genom att säkra plattformen för våra barn och deras barnomsorg. Vi prioriterar livsavgörande behov för våra ungdomar och unga vuxna. Vi värnar om våra äldre, som visat oss vägen. Att sätta vårt mänskliga kapital i fokus leder till en social hållbarhet som överensstämmer med Agenda 2030. Det är då en kommun kan blomma – i ett samhälle där samtliga är inkluderade.

Sollentunapartiet vill skapa ett grönt, öppet och inkluderande Sollentuna med en sund och hållbarmiljö, en fullgod social service, en kvalitativ och utbyggd närservice, ett levande och tillgängligt centrum, i en kommun som även kan erbjuda ett mångfacetterat kultur- och föreningsliv.

En viktig fråga som skiljer oss från majoriteten är att vi anslår medel för drifts- och kapitalkostnadertill följd av investering i att bygga den efterlängtade och utlovade idrottshallen i Viby under 2022. Vi gläds åt att samtliga partier vill färdigställa Norrvikens sjösportcenter.

Sollentunapartiet sätter fokus på möjligheten för kommuninvånarna att ha insyn i den kommunala verksamheten. Vi vill så långt som det är möjligt göra kommunala handlingar sökbara på vår
hemsida. Tillsammans höjer vi kvaliteten och servicen på bred front när vi ökar transparensen i delokala demokratiska processerna.

Vi vill även medverka till att alla ska ha en positiv boendemiljö där vi behåller och bygger hyresrätter till rimliga hyror, och där nybyggnation sker så att hyresnivåerna hålls
nere.

Sollentunapartiet vill verka för att sätta Sollentuna på kartan. Vi vill ta fram en strategi för att öka antalet besökare till vår attraktiva kommun. Turism- och besöksnäringen växer, enligt Tillväxtverket, något som vi tror är viktigt att ta fasta på. Vi befinner oss nära city varför vi kan locka besökare till kommunen då vi har sköna miljöer att trivas i. Genom att öka turismen, locka besökare till våra fina utomhusmiljöer, skapa en levande kommun och genom ett roligt och rikt kulturliv kan vi här få ett uppsving. Men för att uppnå detta måste Sollentuna kommun på allvar ta besöksnäringen till nästa nivå vad gäller näringslivsfrågor. Omvärlden förändras snabbt vilket skapar nya möjligheter

Läs hela vår budget och politisk inriktning 2022 samt plan 2023 och 2024  (PDF) >>>