Vi tar parti för Sollentuna


diskussion

Lokalt | Tvärpolitiskt | Självständigt

Sollentunapartiet bildades den 12 april 1973 och är ett lokalt, tvärpolitiskt och självständigt parti – helt utan rikspolitiska ideologiska bindningar.

Vi har sedan 1973 varit invalda i Kommunfullmäktige och suttit i kommunens nämnder och bolag.

Sollentunapartiet har medlemmar med de flesta olika rikspolitiska åsikter. Vi är mycket tydliga med alla människors lika rätt och värde. Det förenar oss över partigränserna.

Sollentunapartiet står helt fritt och tillhör varken majoriteten eller oppositionen under denna mandatperiod. Vi samarbetar gärna med alla andra partier om dessa har förslag som ligger i linje med vår politik.

Sollentunapartiet bildades av engagerade Sollentunabor som ville kämpa mot de våldsamma utbyggnadsplaner på bland annat Järvafältet som kommunen hade då. Vi var och är exempelvis för att bevara Järvafältet, emot orimliga hyreshöjningar, en varsam utveckling av Sollentuna, för förbättrad social service och för INSYN i kommunens politik.

Insyn och dialog i tid med kommuninvånarna är mycket viktigt för oss innan beslut fattas.

Vårt första val 1973 blev en stor framgång. Över 2 000 röster gav oss 5 platser i kommunfullmäktige vilket hjälpte oss att börja vårt politiska arbete med att rädda Järvafältet.

Om du vill arbeta med ett starkt fokus på lokala frågor i Sollentuna så är du välkommen i Sollentunapartiet.