Interpellation angående planeringen av parkeringarna i Väsjöområdet och Edsberg


Interpellation från Sture Pettersson, Sollentunapartiet, till Plan- och exploateringsutskottets ordförande Thomas Ardenfors, moderaterna, angående planeringen av parkeringarna i Väsjöområdet och Edsberg.

Väsjöbacken är redan idag en populär regional skidanläggning med besökare från hela Storstockholm. Tack vare kommunens satsningar med nya liftar och snökanoner har kapaciteten ökat till 7000 åkare i timmen. Ju bättre backen blir desto fler besökare kommer. Därför är det synnerligen viktigt att parkeringsfrågorna blir professionellt lösta. Det har varit fler än 500 bilar på parkeringen många dagar nu i vinter.

Situationen den 17 mars 2013.
Situationen den 17 mars 2013.

16-17 mars kördes ROSSKNOCKEN, en av Sveriges största alpina tävlingar, för ungdomar 9 till 16 år i Väsjöbacken. Runt 600 tävlande från hela Sverige genomförde över 1700 tävlingsåk på två dagar.

Parkeringsfrågan måste snarast lösas på ett sätt som gör att verksamheterna i skidbackarna kan utvecklas publikt utan att miljön påverkas negativt!

Sollentunapartiet anser att den nuvarande p-platsen ska behållas, utvecklas och byggas ut så att den blir en väl fungerande del av en fullgod regional skidanläggning.

Även parkeringsfrågorna uppe i Edsberg och frågan om var de kommande Väsjöborna ska infartsparkera måste lösas.

Med anledning av ovanstående frågar jag dig i din egenskap av ordförande i plan- och exploateringsutskottet:

Var tänker kommunen låta alla hundratals bilister parkera som redan idag besöker Väsjöbacken då det är full aktivitet i backen? Jag vill inte ha svaret att det ska bli en provisorisk parkeringsplats. Vi måste faktiskt redan NU veta var det är tänkt att alla dessa besökare ska parkera i framtiden. Det bedrivs faktiskt en omfattande verksamhet runt Väsjöbacken – utförsåkning, backhoppning och längdskidåkning – och utförarna måste få ett snabbt besked om vad kommunen tänker göra för att göra området tillgängligt för fler besökare?

Vad ska kommunen göra åt parkeringsplatsen i Edsbergs Centrum? Redan nu är det mycket svårt att hitta en ledig plats när man kommer dit. Samtidigt byggs det nu en hel del i Edsberg. Hur har man tänkt sig att bilister som vill besöka centrumet ska få plats i framtiden?

Vilka infartsparkeringar har kommunen tänkt sig att Väsjöområdets invånare ska använda?

Sollentuna den 20 mars 2013

Sture Pettersson
Sol lentuna partiet