Rapport från kommunfullmäktige 7 april


Den sjunde april var det dags för ett av årets längre Kommunfullmäktige. Detta då både årsrapporten 2015 och revisorernas rapport 2015 låg på bordet. Kortfattat kan man säga att man går igenom föregående års styrning av kommunen och ser om den är okej samt ser om kommunen skött sin ekonomi och om man uppfyllt sina mål.

I sitt öppningsanförande tog Sollentunapartiets gruppledare Anki Elken upp frågan om migration, förskola, mångfald, jämställdhet och hur dessa nämns i revisionsberättelsen och årsberättelsen samt hur det ser ut i praktiken. Ankis inledande anförande kan ses på kommunens webbsändning med början vid 59:37 minuter, fortsättningen kan ses vid början 60:18. Anki lyfte även upp sjukfrånvaron i kommunen vilket kan ses från 5:50.25 minuter in.

Sollentunapartiets vice gruppledare i kommunfullmäktige, Johnny Rönnberg, tog upp frågan om buller och avsaknad av bullerskydd (se 6:22.02 in) i visa delar av kommunen. Johnny lyfte även frågan om cyklisternas vardag (se 06:30.59 in).

Vi biföll även Miljöpartiets förslag om ett cykelbokslut (se 06:14.32 in).