Vår fullmäktigegrupp


Under mandatperioden 2018 – 2022 kommer Anki Elken, Johnny Rönnberg, Irina Alewert och Andreas Näsman företräda Sollentunapartiet i Sollentuna Kommunfullmäktige. Gruppledare kommer vara Anki Elken och vice gruppledare kommer vara Johnny Rönnberg. Tillsammans kommer vi bilda ett starkt team som kommer ha Sollentunas och Sollentunabornas bästa som ledstjärna.

Tillsammans kommer vi arbeta för skapa ett grönt och inkluderande Sollentuna med en sund och hållbar miljö, en fullgod social service, en kvalitativ och utbyggd närservice, ett levande och tillgängligt centrum, i en kommun som även kan erbjuda ett mångfacetterat kultur- och föreningsliv.