Våra nyvalda förtroendevalda


På årets sista Kommunfullmäktigemöte, senare än normalt, beslutades vilka personer som kommer sitta i Sollentuna kommuns nämnder, råd och bolag nästa år. Vilka som sitter i nämnderna, råden och bolagen har större betydelse än vad visa vill göra gällande även om partipiskan fläktar rätt friskt i visa partier. I Sollentunapartiet har det aldrig förekommit någon partipiska utan den enda piskan som finns är den som kommuninvånarna håller i för att vi ska utveckla Sollentuna på bästa sätt.

Sollentunaborna kommer företrädas av följande personer från Sollentunapartiet under 2019:

Miljö- och byggnadsnämnden
Rolf Wagner.

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden
Anki Elken.

Samhällsbyggnadsnämnden
Johnny Rönnberg.

Utbildningsnämnden
Irina Avetian.

Funktionhindersrådet
Anki Elken.

Kultur- och fritidsnämnden
Anderás Näsman.

Attunda Tingsrätt
Anders Lovén.

Sollentuna kommunfastigheter AB
Johnny Rönnberg.

Valnämnden
Johnny Rönnberg.
Anki Elken.

Se även sidan Våra förtroendevalda.

Vi kommer alla fortsätta arbeta för att Sollentuna ska fortsättas utvecklas som en kommun för alla och av alla samt en kommun där man lyssnar på kommuninvånarna.