Close

Beslut i kommunen

Budget 2011 för Sollentuna kommun

Sollentunapartiets förslag Kommunstyrelsen 10 november Ärende  5  Budget 2011 Sollentunapartiets förslag till förändringar i Sollentuna kommuns budget för år 2011. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta följande: att  budget 2011 för Sollentuna kommun antas med Sollentunapartiets ändringsyrkanden enligt följande: Samtliga nämnder Sollentuna kommun skall framöver upprätthålla kommunens ekonomiska balans. Samtliga nämnder kommer att […]

Read More