Kategori: Motioner och interpellationer

 • Motion angående inrättande av ett kulturråd i Sollentuna

  Motion angående inrättande av ett kulturråd i Sollentuna

  Vi i Sollentunapartiet vill sätta ett extra fokus på kulturfrågorna genom att inrätta ett kulturråd i syfte att lyfta kulturfrågor och verka för en bra dialog mellan kulturen i Sollentuna och kommunen. Vi tänker att ett kulturråd kan bestå av ledamöter från olika kulturföreningar samt kulturutövare i Sollentuna. Vi anser att vi behöver ett strukturerat […]

 • Fråga gällande Kommunens snö- och halkbekämpning

  Fråga från Sollentunapartiet till ordföranden i Natur- och tekniknämnden gällande Kommunens snö- och halkbekämpning Varje år kommer en vinter med snöfall, ändå känns det som att det är en överraskning för kommunen varje år. Snöfallen i år verkat tagit kommunen med överraskning och många av kommunens trottoarer, gång-och cykelvägar blev mer eller mindre ofarbara. Samtidigt […]

 • Motion angående gatubelysning i Rotebro

  Motion angående gatubelysning i Rotebro

  Vid övergångsstället vid korsningen Kung Hans Väg / Rotebrovägen behövs det bättre ljus som når längre ut över vägen. Idag är det otroligt svårt att se fotgängare vid detta övergångsställe. Vidare är detta en olycksdrabbad korsning där säkerhetslösningar behövs snarast. Det finns många hållbara lösningar som tagits fram i visionen för Rotebro. Vår bedömning är […]

 • Interpellation gällande avsaknaden av cykelöverfarter i Sollentuna

  Interpellation till ordföranden i Natur- och tekniknämnden gällande Avsaknaden av cykelöverfarter i Sollentuna Sollentuna kommun har som mål att bli Sveriges bästa cykelkommun. Som en del av detta arbete har kommunen under flera år bland annat arbetat med att bredda befintliga gång- och cykelvägar samt anlagt nya cykelvägar längs exempelvis Norrvikenleden och Turebergsleden. Det har […]

 • Interpellation gällande kommunens fastighetsunderhåll

  Interpellation till ordföranden i Kommunstyrelsen gällande Kommunens fastighetsunderhåll Alla som äger ett hus eller annan fastighet vet att om man inte sköter det löpande underhållet så kommer det till slut bli dyrt. För sin egen skull bör man alltså ha en underhållsplan. Innan dåvarande Trafik- och fastighetsnämnden bilades 2010 fanns det inte ens en underhållsplan […]

 • Motion angående förvärv av Edsbacka Wärdshus

  Motion angående förvärv av Edsbacka Wärdshus

  Edsbacka krog har gastronomiska anor som sträcker sig tillbaka till 1626. Nu är den tyvärr stängd. Många minns med glädje när det gick att avnjuta högklassig mat i en historisk och vacker miljö. Christer Lingström, ”Årets Kock” 1985 tog krogen till sin första Michelin-stjärna 1992 och en andra, som den första krogen någonsin i Sverige, […]

 • Interpellation gällande arbetet med att genomföra åtgärder föreslagna i rapport 2016:89

  Interpellation till Natur- och tekniknämndens ordförande gällande Arbetet med att genomföra åtgärder föreslagna i rapport 2016:89 I mars 2017 återrapporterade Kommunledningskontoret till Kommunstyrelsen uppdraget att se över kommunens trafiksignaler m.m (rapport 2016:89). Översynen tillkom efter en motion från Sollentunapartiet inlämnad 2015. Förutom en nulägesanalys finns det i rapporten även en åtgärdsanalys, ekonomisk påverkan samt förslag […]

 • Interpellation till ordföranden i Kultur- och fritidsnämnden

  Interpellation till ordföranden i Kultur- och fritidsnämnden Tillväxtverket skriver på sin hemsida; ”Turism och besöksnäring är en växande sektor som ger konsumtion i flera branscher, såsom hotell och logi, restaurang, detaljhandel, transporter och aktivitetsföretag. Turism finns i hela landet, och besöksnäringen har betydelse för hållbar tillväxt och sysselsättning i alla svenska regioner”. Som ett bra […]

 • Interpellation gällande trafiksäkerheten för gångtrafikanter och cyklister

  Interpellation från Sollentunapartiet till ordföranden i Natur- och tekniknämnden gällande trafiksäkerheten för gångtrafikanter och cyklister Alltfler väljer att avstå från att arbetspendla med bil eller kollektivtrafik och istället cykla eller gå. Förutom att detta minskar trängseln både på vägarna samt i kollektivtrafiken är det positivt både för den egna hälsan samt folkhälsan. Som cyklist och […]

 • Interpellation gällande Återställning av vägar efter vägarbeten

  Interpellation från Sollentunapartiet till ordföranden i Natur- och tekniknämnden gällande Återställning av vägar efter vägarbeten Att kommunens vägar är framkomliga och trafiksäkra kan ses som en självklarhet. Tyvärr är det inte självklart i Sollentuna. Som ett aktuellt exempel kan tas cirkulationsplatsen Sollentunavägen/Brunkebergsåsen där gång- och cykelvägen flera månader efter avslutat arbete fortfarande inte blivit helt […]