Fråga från Jan Wramberg beträffande uruselt vägunderhåll


Fråga från Jan Wramberg, Sollentunapartiet till Plan- och fastighetsutskottets ordförande kommunalrådet Lennart Gabrielsson, folkpartiet beträffande uruselt vägunderhåll

I början av snöperioden var snöröjningen t ex i Edsberg acceptabel men ju längre tiden led desto sämre blev det. Man plogade inte hela gatorna utan bara mitt på och lämnade c:a en meter på vardera sida orörd. Detta har medfört att det tisdagen den 16 mars låg några decimeter blankis en bra bit ut från trottoarerna. Det är högst riskabelt att försöka korsa t.ex. Lodvägen där jag bor.
Lodvägen och Kruthornsvägen har blivit enkelriktade för mitt på vägen är det decimeterdjupa bilspår som bilarna hamnar i.

På  platser som särskilt borde underhållas t.ex. handikappsplatser kan ingen handikappad ta sig från bilen. Ett sådant exempel är handikappsplatsen utanför tingsrätten.

Ringer man de ansvariga får man till svar att  ”dom kommer på städdagen” !?!

Med hänvisning tillovanstående vill jag fråga Dig:
Är du,  Lennart, nöjd med årets  vägunderhåll och tycker du med tanke på det myckna snöandet att det är tillräckligt  att ”dom”  kommer på städdagen?

Sollentuna den 17 mars 2010

Jan Wramberg
Sollentunapartiet