SollentunapartietAktuellt
Håll dig uppdaterad om vårt arbete i kommunen och i kommunfullmäktige.

Sollentuna kommun ska vara en inkluderande arbetsgivare

Sollentunapartiet ställer sig bakom att Sollentuna kommuns nämnder och helägda bolag ska kunna kräva att vissa arbetssökande ska visa ett registerutdrag från belastnings- och misstankeregistret … Läs mer

Budget och politisk inriktning 2021

Sollentunapartiet är ett lokalt och tvärpolitiskt parti helt utan rikspolitiska bindningar. Vår politik bygger på miljömedvetna ställningstaganden, och vi strävar alltid efter en god livskvalit… Läs mer

Motion angående gatubelysning i Rotebro

Vid övergångsstället vid korsningen Kung Hans Väg / Rotebrovägen behövs det bättre ljus som når längre ut över vägen. Idag är det otroligt svårt att se fotgängare vid detta övergångsst… Läs mer

1
2
3
4

14

Motioner och interpellationer
Med frågor och förslag utvecklar vi kommunen.

Fråga gällande Kommunens snö- och halkbekämpning

Fråga från Sollentunapartiet till ordföranden i Natur- och tekniknämnden gällande Kommunens snö- och halkbekämpning Varje år kommer en vinter med snöfall, ändå känns det som att det är en… 2021-03-06Johnny Rönnberg Motioner och interpellationer cykel,gångtrafik,snö,snöröjning,trafiksäkerhet,vinter Läs mer

Motion angående gatubelysning i Rotebro

Vid övergångsstället vid korsningen Kung Hans Väg / Rotebrovägen behövs det bättre ljus som når längre ut över vägen. Idag är det otroligt svårt att se fotgängare vid detta övergångsst… 2020-12-10Johnny Rönnberg Aktuellt,Motioner och interpellationer trafiksäkerhet,trafiksignaler Läs mer

Interpellation gällande avsaknaden av cykelöverfarter i Sollentuna

Interpellation till ordföranden i Natur- och tekniknämnden gällande Avsaknaden av cykelöverfarter i Sollentuna Sollentuna kommun har som mål att bli Sveriges bästa cykelkommun. Som en del av det… 2020-12-07Johnny Rönnberg Motioner och interpellationer cykel,cykelöverfart,tillgänglighet,trafiksäkerhet Läs mer

1
2
3
4

14

Vår politik
Lokalt, tvärpolitiskt, självständigt och medmänskligt


Politisk inriktning 2020

Vi förebygger för framtiden genom att säkra plattformen för våra barn och deras barnomsorg. Vi prioriterar livsavgörande behov för våra ungdomar och unga vuxna. Och vi värnar om våra äldre, som visat oss vägen. Att sätta vårt mänskliga kapital i fokus leder till de konsekvenser vi tror på.

Läs vidare


Vårt partiprogram

Sollentunapartiet vill skapa ett grönt och tryggt Sollentuna med en sund miljö, en fullgod social service, en bra utbyggd närservice, levande närcentra och ett rikt kultur- och föreningsliv.

Läs vidare


Vi tar parti för Sollentuna

Sollentunapartiet bildades den 12 april 1973 och är ett lokalt, tvärpolitiskt och självständigt parti – helt utan rikspolitiska ideologiska bindningar.

Läs vidare