Budget och politisk inriktning 2021


Sollentunapartiet är ett lokalt och tvärpolitiskt parti helt utan rikspolitiska bindningar. Vår politik bygger på miljömedvetna ställningstaganden, och vi strävar alltid efter en god livskvalitet för invånarna i Sollentuna samt en bra grund för föreningslivet, näringslivet, civilsamhället och besöksnäringen.

Vi sätter sakfrågorna främst. Vi är varken höger eller vänster. Vi stöder förslag som är angelägna för de berörda, oavsett varifrån dessa förslag kommer.

Vi förebygger för framtiden genom att säkra plattformen för våra barn och deras barnomsorg. Vi prioriterar livsavgörande behov för våra ungdomar och unga vuxna. Och vi värnar om våra äldre, som visat oss vägen. Att sätta vårt mänskliga kapital i fokus leder till de konsekvenser vi tror på. Det är när en kommun får blomma – i ett samhälle där samtliga är inkluderade.

Vi har tillsammans med S, MP och V lagt en gemensam politisk inriktning och ställer oss bakom Socialdemokraternas budget för 2021.

Budget och politisk inriktning 2021 >>>