Kategori: Aktuellt

 • Sollentunapartiets valplattform

  Sollentunapartiets valplattform

  FÖR ETT MER MEDMÄNSKLIGT SOLLENTUNA Varför ska du rösta på oss? Vi vill särskilt lyfta upp det viktiga arbetet med en jämlik skola för alla. Skolor som har resurser att kompensera för elevernas olika bakgrund. Det krävs mer omfattande insatser med social karaktär som hjälper de barn och ungdomar som har stora utmaningar. Vi måste […]

 • Budget och politisk inriktning 2023 samt plan 2024 och 2025

  Budget och politisk inriktning 2023 samt plan 2024 och 2025

  Under kommunfullmäktige i juni 2022 debatterades och beslutades kommunens budget för kommande år, 2023. Sollentunapartiet som varken är höger eller vänster förde fram vårt eget budgetförslag via partiets gruppledare, Anki Elken. Vi bygger vårt förslag på tydliga satsningar på förskolan, skolan, socialtjänsten och omsorgen för våra äldre. Vi föreslog kraftigt höjda generella anslag som personalen […]

 • Rapport från Kommunfullmäktige 21 april

  Rapport från Kommunfullmäktige 21 april

  På senaste Kommunfullmäktige den 21 april 2022 avhandlades kommunens årsredovisning 2021 och revisorernas berättelse. Anki Elken förde fram att Sollentunapartiet saknar redogörelse i årsredovisningen för hur Sollentuna kommun arbetar för att skapa en mer tillgänglig kommun för personer med funktionsnedsättning. Elken förde även fram att Sollentunapartiet saknar en redogörelse för hur elever med behov av […]

 • Sollentunapartiets lista valet 2022

  Sollentunapartiets lista valet 2022

  Nu har den kommit som alla väntat på – Sollentunapartiets lista inför årets val till Kommunfullmäktige i Sollentuna. Nedan kan du se vilka som ställer upp för att få Sollentunabornas förtroende att leda vår kommun kommande fyra år. Starkare tillsammans – i ett grönt, öppet och inkluderande Sollentuna Anki Elken. Generalsekreterare, Rotebro Annika Gustafson. Rektor, […]

 • Arbetsmiljön på kommunledningskontoret

  Arbetsmiljön på kommunledningskontoret

  På Kommunstyrelsemötet den 13 september lämnade Sollentunapartiet följande protokollsanteckning gällande protokollet från den inspektion som Arbetsmiljöverket har gjort. Vi i Sollentunapartiet har fått kännedom om att Arbetsmiljöverket har skickat in ett protokoll till kommunen efter genomförd inspektion den 10 juni 2021. Protokollet har inkommit till kommunen den 16 juni 2021. På kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 […]

 • Motion angående inrättande av ett kulturråd i Sollentuna

  Motion angående inrättande av ett kulturråd i Sollentuna

  Vi i Sollentunapartiet vill sätta ett extra fokus på kulturfrågorna genom att inrätta ett kulturråd i syfte att lyfta kulturfrågor och verka för en bra dialog mellan kulturen i Sollentuna och kommunen. Vi tänker att ett kulturråd kan bestå av ledamöter från olika kulturföreningar samt kulturutövare i Sollentuna. Vi anser att vi behöver ett strukturerat […]

 • Budget och politisk inriktning 2022 samt plan 2023 och 2024

  Budget och politisk inriktning 2022 samt plan 2023 och 2024

  Sollentunapartiet sätter sakfrågorna främst. Vi är varken höger eller vänster. Vi stöder förslag som är angelägna för de berörda, oavsett varifrån dessa förslag kommer. Vi förebygger för framtiden genom att säkra plattformen för våra barn och deras barnomsorg. Vi prioriterar livsavgörande behov för våra ungdomar och unga vuxna. Vi värnar om våra äldre, som visat […]

 • Satsa på Överby ridskola och VCAFÉ

  Satsa på Överby ridskola och VCAFÉ

  Överby hästsportförening fritidsgård fyller mycket viktiga behov hos många ungdomarna. Där får de utlopp för sin kreativitet och värdefull fördjupning av sina intressen. Vi ska värna en väl fungerande fritidsgård med specialinriktning som skapar mening och som odlar ett livslångt intresse. Vi blir besvikna när beslutsfattare underskattar lärande miljöer. De här initiativen behöver uppmuntras istället […]

 • Sollentuna kommun ska vara en inkluderande arbetsgivare

  Sollentuna kommun ska vara en inkluderande arbetsgivare

  Sollentunapartiet ställer sig bakom att Sollentuna kommuns nämnder och helägda bolag ska kunna kräva att vissa arbetssökande ska visa ett registerutdrag från belastnings- och misstankeregistret när detta är skäligt. Vissa tjänster kräver en bakgrundskontroll, men många tjänster gör det verkligen inte. Protokollsanteckning till Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden 2021-02-24 ärende om: “Remissvar – regler för utdrag ur […]

 • Budget och politisk inriktning 2021

  Budget och politisk inriktning 2021

  Sollentunapartiet är ett lokalt och tvärpolitiskt parti helt utan rikspolitiska bindningar. Vår politik bygger på miljömedvetna ställningstaganden, och vi strävar alltid efter en god livskvalitet för invånarna i Sollentuna samt en bra grund för föreningslivet, näringslivet, civilsamhället och besöksnäringen. Vi sätter sakfrågorna främst. Vi är varken höger eller vänster. Vi stöder förslag som är angelägna […]