Kategori: Aktuellt

 • Yttrande om Fågelsångsparken

  Yttrande om Fågelsångsparken

  Den styrande majoriteten i Sollentuna (M, KD och L) vill bebygga Fågelsångsparken i centrala Tureberg med en tillfällig skola. Skolan är tänkt att användas som evakueringsskola när Eriksbergsskolan, Gärdesskolan respektive Tönjaskolan byggs om. Förutom nämnda partier vill Miljöpartiet bygga en permanent skola i parken. Majoritetens förslag har kännetecknas av hafsverk och dåligt beslutsunderlag. Bland annat […]

 • Rapport från kommunfullmäktige 12 maj

  Rapport från kommunfullmäktige 12 maj

  Den 12 maj var det åter igen dags för kommunens fullmäktige att samlas och hålla möte. Mötet blev lite annorlunda än vanligt då tekniken hade havererat mer än vanligt. Detta då dosorna som används för att registrera närvaro, begära ordet och rösta inte fungerade. Detta innebar att det blev manuellt upprop, manuell votering samt att […]

 • ”Det är bara genom att bygga som man får fler hyresrätter”

  ”Det är bara genom att bygga som man får fler hyresrätter”

  Protokollsanteckning avseende ärende 20 ”Återrapportering av uppdrag att utifrån en nulägesanalys sammanställa och utvärdera möjliga strategier för att öka mångfalden av hyresvärdar i kommunen” på Kommunfullmäktiges sammanträde den 12 maj 2016 Sollentunapartiet stödjer kommunstyrelsens förslag till beslut. Vi anser dock att en försäljning av hela eller delar av Sollentunahem eller ombildandet av bolagets hyresrätter till […]

 • Rapport från kommunfullmäktige 7 april

  Den sjunde april var det dags för ett av årets längre Kommunfullmäktige. Detta då både årsrapporten 2015 och revisorernas rapport 2015 låg på bordet. Kortfattat kan man säga att man går igenom föregående års styrning av kommunen och ser om den är okej samt ser om kommunen skött sin ekonomi och om man uppfyllt sina […]

 • Rapport från kommunfullmäktige 10 mars

  Torsdagen den 10 mars 2016 var det dags för årets andra Kommunfullmäktige. Antalet punkter på dagordningen var förhållandevis få. Mötet började med information från SÖRAB:s vd samt en rapport från Stadsbyggnadsnämndens ordförande. Efter den förstnämndas föredragning ställde Anki Elken (SP) en fråga angående hur Nöjd-Kund-Index (NKI) låg till gällande bolagets företagskunder. Anledningen till frågan var […]

 • Låt fälttjänsterna vara kvar

  På senaste mötet i Socialnämnden motsatte sig Sollentunapartiet förslaget på att dra in fälttjänster i kommunen. Vi tror att det brottsförebyggande arbete är ett samarbete mellan kommunen, polisen och de frivilliga krafterna. Där utgör fälttjänsterna en viktig brygga mellan samverkande aktörer. Vi vill att kommunen prioriterar brottsförebyggande åtgärder för att alla som bor och arbetar […]

 • Sollentunapartiet delar ut priset Årets Hjärta

  Vid en ceremoni i Sollentuna centrum på alla hjärtans dag tilldelades Sven Hovmöller Sollentunapartiets nyinstiftade pris Årets hjärta. Sven Hovmöller får utmärkelsen Årets Hjärta 2015 och 10 000 kronor av Sollentunapartiet för sitt humanistiska frivilligarbete för de utsatta EU-migranterna.  Hans enträgna engagemang i föreningen HEM – Hemlösa EU-migranter sätter fokus på målgruppens lidande och skapar lösningar som ger dem […]

 • Rapport från kommunfullmäktige 4 februari

  Den 4 februari var det dags för årets första Kommunfullmäktige. Dagordningen var förhållandevis kort. Bland besluten som togs var ”Dagvattenpolicy för Oxundaåns avrinningsområde och Sollentuna kommun”, ”Förslag till godkännande av Avtal om finansering och samverkan för utbyggnaden av Tvärbana Norr Kistagrenen inom Sollentuna kommun” samt valärenden där Irina Avetian, Sollentunapartiet, blev invald i Barn- och […]

 • Årets sista möten

  På årets sista Kommunfullmäktigemöte den 17 december ställde Sollentunapartiet bland annat en interpellation till Trafik- och fastighetsnämndens ordförande gällande återställning av vägar efter vägarbeten, en motion om ett Sollentunas ungdomsråd för unga med funktionsnedsättning samt en fråga till socialnämndens ordförande gällande arbetet kring våldsbejakande extremism. Interpellationen kommer besvaras på nästa Kommunfullmäktige och motionen på ett […]