Yttrande om Fågelsångsparken


Den styrande majoriteten i Sollentuna (M, KD och L) vill bebygga Fågelsångsparken i centrala Tureberg med en tillfällig skola. Skolan är tänkt att användas som evakueringsskola när Eriksbergsskolan, Gärdesskolan respektive Tönjaskolan byggs om. Förutom nämnda partier vill Miljöpartiet bygga en permanent skola i parken.

Majoritetens förslag har kännetecknas av hafsverk och dåligt beslutsunderlag. Bland annat har beslutsunderlaget inför Miljö- och byggnadsnämndens beslut om ett förhandsbesked ändras flera gånger med som minst bara en dags varsel. Samtidigt har inte några alternativ till förslaget undersökts. Detta trots att det vid alla tre skolor finns plats för en evakueringlösning i närområdet under byggtiden.

Sollentunapartiet säger nej till en skola i Fågelsångsparken och ja till lokala lösningar vid respektive skola. Lösningar som är fullt genomförbara och som förutom att bespara elever och föräldrar mycket bevärar även värnar miljön. För längre resvägar innebär större miljöpåverkan.

När frågan var uppe i Miljö- och byggnadsnämnden den 19 maj lade vi följande yttrande:

Ersättaryttrande avseende ärendet som rör evakueringsskolan i Fågelsångsparken vid Miljö- och Byggnadsnämnden den 19 maj 2016

Sollentunapartiet reserverar sig mot majoritetens beslut att bygga en evakueringsskola i den västra delen av Fågelsångsparken.

Dessutom anser Sollentunapartiet att kommunen inte har kommunicerat dessa planer på ett produktivt sätt. Den mycket bristfälliga handläggningen har med all rätt resulterat i omfattande och negativa reaktioner från våra kommuninvånare.

fagelsangsparken_02