Etikett: miljö- och byggnadsnämnden

  • Yttrande om Fågelsångsparken

    Yttrande om Fågelsångsparken

    Den styrande majoriteten i Sollentuna (M, KD och L) vill bebygga Fågelsångsparken i centrala Tureberg med en tillfällig skola. Skolan är tänkt att användas som evakueringsskola när Eriksbergsskolan, Gärdesskolan respektive Tönjaskolan byggs om. Förutom nämnda partier vill Miljöpartiet bygga en permanent skola i parken. Majoritetens förslag har kännetecknas av hafsverk och dåligt beslutsunderlag. Bland annat […]