Close

Aktuellt

Årets Hjärta 2017

Priset Årets Hjärta tilldelades riksspelman Christina Frohm för att Christina Frohm på ett kompetent, envist och passionerat sätt använder sitt stora hjärta på kulturområdet för barn och unga i Sollentuna samtidigt som hon är en central person i folkmusiksverige.

Read More

Sollentunapartiet söker två praktikanter omgående

Ni som praktikanter kommer att få arbeta med sociala medier, frågor som gäller ungdomar och trygghet i Sollentuna kommun. Vi söker er som har ett genuint intresse för samhällsfrågor. Ni kommer att få praktisk erfarenhet av politiskt kommunikationsarbete och kommunal verksamhet. Språkkrav: flytande svenska och arabiska (eller ett annat språk, […]

Read More

Sollentunapartiets förslag för ett starkare Sollentunahem

Den 5 december var frågan gällande utförsäljningen av Sollentunahem och bildandet av en kommunal bolagskoncern åter uppe till beslut på Kommunstyrelsen. Detta efter att Sollentunapartiet tillsammans med bland annat Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna hade begärt återremiss när frågan var uppe på Kommunfullmäktige i november. Anledningen till återremissen var att vi […]

Read More

Handikappråd i förändring

Ledamöterna i Handikapprådet vill byta namn till Funktionshinderrådet i Sollentuna kommun. Sollentunapartiet har istället föreslagit att namnet bör bytas till Tillgänglighets- och Funktionsrådet. Vi vill byta perspektiv och fokusera på rådets syfte som är att skapa tillgänglighet för våra medborgare. Vidare var förslaget från majoriteten att ändra rådets reglemente och […]

Read More

Bevara, renovera och utveckla Turebergshuset

Sollentunas kommunhus, även kallat Turebergshuset, stod klart 1973 och är med ålderns rätt i behov av en renovering. Den utredning som finns framtagen av kommunen för förvandlingen av Turebergshuset innefattar dock, förutom en renovering, även en större utbyggnad på Turebergs torg. Denna utbyggnad motiveras med att kommunen behöver utökade lokaler. […]

Read More

Yttrande om Fågelsångsparken

Den styrande majoriteten i Sollentuna (M, KD och L) vill bebygga Fågelsångsparken i centrala Tureberg med en tillfällig skola. Skolan är tänkt att användas som evakueringsskola när Eriksbergsskolan, Gärdesskolan respektive Tönjaskolan byggs om. Förutom nämnda partier vill Miljöpartiet bygga en permanent skola i parken. Majoritetens förslag har kännetecknas av hafsverk […]

Read More

”Det är bara genom att bygga som man får fler hyresrätter”

Protokollsanteckning avseende ärende 20 ”Återrapportering av uppdrag att utifrån en nulägesanalys sammanställa och utvärdera möjliga strategier för att öka mångfalden av hyresvärdar i kommunen” på Kommunfullmäktiges sammanträde den 12 maj 2016 Sollentunapartiet stödjer kommunstyrelsens förslag till beslut. Vi anser dock att en försäljning av hela eller delar av Sollentunahem eller […]

Read More