Utveckla Sollentunahem istället för att avveckla


Majoriteten i Sollentuna har meddelat att de vill sälja ut stora delar av Sollentunahem. Enligt majoriteten är en av anledningarna till denna försäljning att Sollentunahem behöver pengar för att bygga nya bostäder. Att Sollentunahem ska bygga mer är något som Sollentunapartiet håller med om, men att det skulle behövas försäljning av en tredjedel av bolaget för att klara detta håller vi inte med om.

Sollentunahem har en bra ekonomi och har även pengar från tidigare försäljningar som kan nyttjas för att bygga bostäder för nuvarande och framtida sollentunabor. Sollentunapartiet är för ett starkt Sollentunahem som ges möjlighet att utvecklas och för att fler privata bostadsbolag ges möjlighet att bygga hyresrätter i Sollentuna.