Handikappråd i förändring


Ledamöterna i Handikapprådet vill byta namn till Funktionshinderrådet i Sollentuna kommun.

Sollentunapartiet har istället föreslagit att namnet bör bytas till Tillgänglighets- och Funktionsrådet. Vi vill byta perspektiv och fokusera på rådets syfte som är att skapa tillgänglighet för våra medborgare.

Vidare var förslaget från majoriteten att ändra rådets reglemente och ta bort rätten för ledamöterna att lägga förslag. På senaste Kommunfullmäktige den 15 september noterade SP att ärendet inte hade processats på ett regelmässigt sätt. Ärendet återremitterades därför till Kommunstyrelsen. Nu hoppas vi att alla ledamöter i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige tar sig en riktig funderare på vad vi vill med rådet framöver.

Namnet är inte väsentligt om inte rådets mål och arbete är förankrat på bred front i vårt samhälle. Vi anser att arbetet syftar till att vår kommun blir tillgänglig för personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning och att rådets uppdrag måste garantera allas möjlighet att delta fullt ut i samhället. Vidare vill vi att rådet sätter fokus på att motverka diskrimineringen av personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden.