Bevara, renovera och utveckla Turebergshuset


Sollentunas kommunhus, även kallat Turebergshuset, stod klart 1973 och är med ålderns rätt i behov av en renovering. Den utredning som finns framtagen av kommunen för förvandlingen av Turebergshuset innefattar dock, förutom en renovering, även en större utbyggnad på Turebergs torg.

Denna utbyggnad motiveras med att kommunen behöver utökade lokaler. Att kommunen är trångbodd i huset är ingen nyhet men att bygga ut Turebergshuset på torget är ingen bra lösning. Detta då det finns gott om utrymme, enligt kommunens egna utredning, inom Turebergshuset att expandera på, speciellt efter en ombyggnad inom befintliga väggar. Vi må inte ha Sveriges snyggaste kommunhus men vi har ett kommunhus som i volym är tillräckligt stort för att rymma kommunens förvaltning.

Sollentunapartiet ser gärna en renovering av Turebergshuset men vi ser inte nyttan med en utbyggnad på torget då utrymmet i befintligt hus finns för kommunens förvaltning.