Etikett: Turebergshuset

  • Sollentunapartiet vill ha Turebergshuset som kommunalhus

    Sollentunapartiet vill ha Turebergshuset som kommunalhus

    Sollentunapartiet väljer Turebergshuset som kommunalhus och vill även utreda hur man förutom kommunens centrala administration även kan ha andra verksamheter samt bostäder i huset. Vi väljer att satsa på Turebergshuset och ha kommunal service centralt i kommunen framför att köpa en tjugo år gammal fastighet i ett sämre läge. Vid ett köp finns även risken […]

  • Bevara, renovera och utveckla Turebergshuset

    Bevara, renovera och utveckla Turebergshuset

    Sollentunas kommunhus, även kallat Turebergshuset, stod klart 1973 och är med ålderns rätt i behov av en renovering. Den utredning som finns framtagen av kommunen för förvandlingen av Turebergshuset innefattar dock, förutom en renovering, även en större utbyggnad på Turebergs torg. Denna utbyggnad motiveras med att kommunen behöver utökade lokaler. Att kommunen är trångbodd i […]