SP-förslaget: robotar till socialtjänsten


Låt robotar handlägga ansökningar om försörjningsstöd.
Den möjligheten vill Sollentunapartiet nu utreda.
– Socialsekreterare är en värdefull kompetens, och det vore bra om de kan ha mer fokus på mänskliga möten och lägga mindre tid på administration, säger Anki Elken (SP).
Kan en ansökan om försörjningsstöd handläggas av en robot istället för en socialsekreterare? Det vill Sollentunapartiet ta reda på och kommer inom kort att lägga en motion om att utreda frågan.

– Socialsekreterare är en värdefull kompetens som det är brist på, och det vore bra om de kan ha mer fokus på mänskliga möten och lägga mindre tid på administration, säger Anki Elken, gruppledare för Sollentunapartiet till Mitt i Sollentuna.

Hon hänvisar bland annat till Trelleborgs kommun där detta redan har implementerats. Där är handläggningsprocessen helt automatiserad och styrs av algoritmer.

– Under 2017 sparade Trelleborg 5 miljoner kronor när 450 av deras kommuninvånare fick hjälp att gå från bidrag till jobb, säger hon.

Finns det inte en risk att det blir rättsosäkert om robotar handlägger ansökningar?

– Det blir snarare mer rättsäkert, det har visat sig att det blir bättre kvalitet när robotar har gjort det jobbet. Dessutom finns möjligheten att överklaga kvar, säger Anki Elken.

 

Mitt i Sollentuna