Kategori: Aktuellt

 • Motion angående gatubelysning i Rotebro

  Motion angående gatubelysning i Rotebro

  Vid övergångsstället vid korsningen Kung Hans Väg / Rotebrovägen behövs det bättre ljus som når längre ut över vägen. Idag är det otroligt svårt att se fotgängare vid detta övergångsställe. Vidare är detta en olycksdrabbad korsning där säkerhetslösningar behövs snarast. Det finns många hållbara lösningar som tagits fram i visionen för Rotebro. Vår bedömning är […]

 • Var är trygghetsplanen?  

  Var är trygghetsplanen?  

  På Kommunfullmäktige den 10 december kommer bland annat kommunens nya trygghetspolicy att debatteras. Att alla som befinner sig i Sollentuna ska känna sig trygga ser vi som en självklarhet och vi vill ha mer än ord. Av den anledningen kommer vi lägga följande protokollsanteckning i ärendet. Var är trygghetsplanen?   Vi står inför stora utmaningar för […]

 • Våra förtroendevalda 2021

  Våra förtroendevalda 2021

  På  Kommunfullmäktige i november 2020 röstade Sollentunapartiet för oförändrad kommunalskatt nästa år. Under det rekordkorta mötet, där flertalet ledamöter deltog på distans, togs även beslut om vilka som ska sitta i kommunens nämnder 2021. Vilka som sitter i nämnderna har större betydelse än vad vissa vill göra gällande även om partipiskan fläktar rätt friskt i […]

 • Motion angående förvärv av Edsbacka Wärdshus

  Motion angående förvärv av Edsbacka Wärdshus

  Edsbacka krog har gastronomiska anor som sträcker sig tillbaka till 1626. Nu är den tyvärr stängd. Många minns med glädje när det gick att avnjuta högklassig mat i en historisk och vacker miljö. Christer Lingström, ”Årets Kock” 1985 tog krogen till sin första Michelin-stjärna 1992 och en andra, som den första krogen någonsin i Sverige, […]

 • Fråga till utbildningsnämndens ordförande om strategier för att bemöta det ökande narkotikabruket

  Fråga till utbildningsnämndens ordförande om strategier för att bemöta det ökande narkotikabruket

  Fler ungdomar testar narkotika i Sollentuna 1246 elever i Sollentuna har svarat på frågor om deras levnadsvanor i den så kallade Stockholmsenkäten. Årets Stockholmsenkät visar att Narkotikaanvändningen ökar och känslan av trygghet i sitt eget bostadsområde minskar bland unga i Sollentuna. Socialnämndens ordförande, Seppo Karmitsa (KD), har i ett pressmeddelande berättat att man arbetar förebyggande […]

 • Sollentunapartiet vill ha Turebergshuset som kommunalhus

  Sollentunapartiet vill ha Turebergshuset som kommunalhus

  Sollentunapartiet väljer Turebergshuset som kommunalhus och vill även utreda hur man förutom kommunens centrala administration även kan ha andra verksamheter samt bostäder i huset. Vi väljer att satsa på Turebergshuset och ha kommunal service centralt i kommunen framför att köpa en tjugo år gammal fastighet i ett sämre läge. Vid ett köp finns även risken […]

 • Fråga på Kommunstyrelsens sammanträde angående information om coronaviruset

  Fråga på Kommunstyrelsens sammanträde angående information om coronaviruset

  Det är av yttersta vikt att information om coronaviruset når även de som inte behärskar svenska. Viktigt att myndigheter och medier lyckas nå ut till de olika språkgrupperna. Media rapporterar att flera av dödsoffren i Corona har somalisk bakgrund och är hemmahörande i Järva. I debatten menar vissa att många i målgruppen har svårt att […]

 • Risk för ökande självmord och självskador i samhället efter Coronapandemi

  Risk för ökande självmord och självskador i samhället efter Coronapandemi

  Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP) för fram det potentiellt ökande antalet självmord och självskador som kan följa i Coronapandemins spår. Vidare lyfter organisationen Suicide Zero fram att självmord bland unga mellan 15 och 24 år ökar. Varje år tar ungefär 160 personer i den åldersgruppen livet av sig. NASP menar att riskerna är […]

 • Sommarlovsaktiviteter för barn och unga

  Sommarlovsaktiviteter för barn och unga

  Vi i Sollentunapartiet tycker att det är mycket viktigt att det finns aktiviteter som riktar sig till olika åldrar under hela sommaren och i hela kommunen. I coronatider kommer säkert många att ta semester hemma. Då är det viktigt att det finns mycket aktiviteter i lokalsamhället. Det är också viktigt att vi erbjuder trygga vuxenkontakter […]

 • Säkra upp föreningslivet

  Säkra upp föreningslivet

  Betala ut aktivitetsstödet i planerad nivå och slopa plan- och hallhyror för föreningarna direkt. Detta för att effekterna av coronaviruset ska få så begränsade negativa effekter som möjligt för förenings- och idrottsrörelsen. Vi måste säkra barn- och ungdomsverksamheten tillsammans med våra värdefulla föreningsledare. Sollentunapartiet är beredda att fatta beslut direkt om dessa viktiga insatser. Vi […]