Fråga på Kommunstyrelsens sammanträde angående information om coronaviruset


Det är av yttersta vikt att information om coronaviruset når även de som inte behärskar svenska. Viktigt att myndigheter och medier lyckas nå ut till de olika språkgrupperna.

Media rapporterar att flera av dödsoffren i Corona har somalisk bakgrund och är hemmahörande i Järva. I debatten menar vissa att många i målgruppen har svårt att ta till sig information på svenska och att de är trångbodda.

Läkaren Jihan Mohamed, styrelseledamot i svensksomaliska läkarföreningen har uttalat sig om att det inte fanns så mycket information på somaliska när viruset spreds till Sverige. Han menar att många levde i ovisshet på som vanligt.

Vårdguiden 1177 saknar tolkar och endast 10 av 22 regioner kan ta emot samtal på andra språk än svenska och engelska.

Med anledning av detta undrar jag:

  • Når Sollentuna kommun upp till Länsstyrelsen krav på krisplanering och krishantering i relation till våra minoritetsspråk?
  • Hur säkerställer vi i Sollentuna att informationen går ut till alla, inte minst när vår hemsida erbjuder krisinformation via undermåliga Google translate?
  • Hur kommunicerar vi med våra kommuninvånare för att nå ut med flerspråkig information på bred front?
  • Vilka i kommunen för en dialog med föreningslivet, kyrkor, moskéer och idrottsföreningar som säkerligen redan bidrar med värdefull informationsspridning?

Jag föreslår att Sollentuna gör som Stockholms stad och går ut i en bred informationskampanj. Instämmer i finansborgarrådet i Stockholm stad, Anna König Jernemyrs uttalande att det är ”oerhört viktigt att informationen når ut”.

Anki Elken
Gruppledare

,