Kategori: Kommunstyrelsen

 • Fråga på Kommunstyrelsens sammanträde angående information om coronaviruset

  Fråga på Kommunstyrelsens sammanträde angående information om coronaviruset

  Det är av yttersta vikt att information om coronaviruset når även de som inte behärskar svenska. Viktigt att myndigheter och medier lyckas nå ut till de olika språkgrupperna. Media rapporterar att flera av dödsoffren i Corona har somalisk bakgrund och är hemmahörande i Järva. I debatten menar vissa att många i målgruppen har svårt att […]

 • Nej till att gynna enskilda partier

  Nej till att gynna enskilda partier

  På Kommunstyrelsens sammanträde den 3 december 2018 var bland annat frågan gällande lön för politiska sekreterare uppe för beslut. Förslaget från majoriteten var och är att Moderaternas politiska sekreterare ska ha en högre lön än övriga partiers. För oss i Sollentunapartiet är det viktigt att alla partier behandlas lika, rättvist och demokratiskt. Att som majoriteten […]

 • Politisk inriktning och budget 2019

  Politisk inriktning och budget 2019

  Sollentunapartiet är ett lokalt och tvärpolitiskt parti helt utan rikspolitiska bindningar. Vår politik bygger på miljömedvetna ställningstaganden, och vi strävar alltid efter en god livskvalitet för invånarna i Sollentuna. Vi sätter sakfrågorna främst. Vi är varken höger eller vänster. Vi stöder förslag som är angelägna för de berörda, oavsett varifrån dessa förslag kommer. Vi förebygger […]

 • Medel till civilförsvaret

  Medel till civilförsvaret

  På Kommunstyrelsens sammanträde den 5 februari var frågan gällande ansökan om medel från frivilliga försvarsorganisationer i kommunen uppe till beslut. Sollentunapartiet biföll inkomna ansökningar och lämnande följande protokollsanteckning: ”Civila och frivilliga organisationer har alltid varit en viktig och central del av Sveriges krisberedskap. För Sollentunapartiet har alltid den civila och frivilliga beredskapen varit viktig. Sollentuna […]

 • Glädjande nyheter – Kommunens hemsida på flera språk!

  Glädjande nyheter – Kommunens hemsida på flera språk!

  Den 6 mars biföll (delvis) kommunstyrelsen Sollentunapartiets motion om att kommunens hemsida ska översätts till flera språk. Vi föreslog även att kommunen skulle utreda behovet av information på relevanta språk utöver svenska på webben samt att utreda hur kommunens webb kan förses med basinformation på andra språk. Bakgrund: I en motion väckt i kommunfullmäktige 2016-03-10 […]

 • Sollentunapartiets förslag för ett starkare Sollentunahem

  Sollentunapartiets förslag för ett starkare Sollentunahem

  Den 5 december var frågan gällande utförsäljningen av Sollentunahem och bildandet av en kommunal bolagskoncern åter uppe till beslut på Kommunstyrelsen. Detta efter att Sollentunapartiet tillsammans med bland annat Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna hade begärt återremiss när frågan var uppe på Kommunfullmäktige i november. Anledningen till återremissen var att vi ville ha svar på ett […]

 • Vår reservation angående flytten av Eriksbergsskolan

  Vår reservation angående flytten av Eriksbergsskolan Härmed reserverar vi oss mot förstudien på en ny skola i Helenelunds Centrum. Vi menar att man bör behålla Eriksbergsskolan och bygga om den med det snaraste. Eriksbergsskolan kan jämföras med Vaxmoraskolan som från början var en identiskt likadan skola som Eriksbergsskolan. Den ombyggda Vaxmoraskolan blev mycket trevlig och […]

 • Yrkande från Ingwar Åhman-Eklund, Sollentunapartiet avseende ärende 5 – Budget 2013 revidering

  Kommunstyrelsen onsdagen den 31 oktober 2012 Jag föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att   godkänna föreliggande förslag till reviderad budget för år 2013 med följande ändringar att öka anslagen till föreningslivet  och studieförbunden med 3 Mkr att behålla Trollholmens skola öppen som fungerande skola samtidigt som man tar arbetar för att förbättra dess ekonomi. att […]

 • Sollentunapartiets förslag till budget för Sollentuna kommun 2013

  Sollentunapartiets förslag till politisk inriktning för budgetåret Den viktigaste frågan i år för kommunens ekonomi är frågan om Väsjöplaneringen. Bevarar man sportfältet och avvaktar med att ta ställning till om det verkligen går att bygga i sumpskogen väster om Väsjön så behövs det heller ingen ny väg över sportfältet genererande genomfartstrafik i Edsberg. Kommunstyrelsen bör […]

 • Yrkande avseende ärende 22 – Laglighetsprövning av fullmäktiges beslut 13 april om gatukostnadsersättning i Södersätra och Kastellgården, Väsjöområdet

  Kommunstyrelsen onsdagen den 7 september  2011 Yrkande från Ingwar Åhman-Eklund, Sollentunapartiet avseende ärende 22 – Laglighetsprövning av fullmäktiges beslut 13 april om gatukostnadsersättning i Södersätra och Kastellgården, Väsjöområdet – Yttrande _______________________________________________________________ Sollentunapartiet föreslår kommunstyrelsen besluta att hemställa till Förvaltningsrätten om anstånd för ytterligare tid så att ärendet hinner föras till  kommunfullmäktige för beslut om yttrande Faller […]