Nej till att gynna enskilda partier


På Kommunstyrelsens sammanträde den 3 december 2018 var bland annat frågan gällande lön för politiska sekreterare uppe för beslut. Förslaget från majoriteten var och är att Moderaternas politiska sekreterare ska ha en högre lön än övriga partiers. För oss i Sollentunapartiet är det viktigt att alla partier behandlas lika, rättvist och demokratiskt. Att som majoriteten (M, L, C, KD) i detta fall lyfta ut och ge ett enskilt parti ekonomiska fördelar ställer sig vi i Sollentunapartiet mot.

För demokratins och Sollentunabornas bästa är det viktigt att alla partier i Kommunfullmäktige ges samma förutsättningar att verka för kommunens bästa.

På mötet yrkade vi avslag på delpunkten om lön till politiska sekreterare och tillsammans med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet lämnande vi följande protokollsanteckning:

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Sollentunapartiet anser att det är viktigt att alla partier behandlas på ett likartat sätt i de regelverk som kommunen tar fram. Det är också helt i linje med kommunallagens intentioner, som poängterar att inget parti får gynnas. Därför röstade vi emot regelverket, där ett av partierna särbehandlas när det gäller maxlön till politisk sekreterare.

,