Vår reservation angående flytten av Eriksbergsskolan


Vår reservation angående flytten av Eriksbergsskolan

Härmed reserverar vi oss mot förstudien på en ny skola i Helenelunds Centrum.
Vi menar att man bör behålla Eriksbergsskolan och bygga om den med det snaraste. Eriksbergsskolan kan jämföras med Vaxmoraskolan som från början var en identiskt likadan skola som Eriksbergsskolan. Den ombyggda Vaxmoraskolan blev mycket trevlig och ljus.      Varför man inte vill behålla Eriksbergsskolan där den nu ligger skyller man på att det är för mycket partiklar i området. Samtidigt säger man ingenting om de två daghem som kommer att vara kvar i området. Förskolebarnen som vistas längre tid under dagen i området och samtidigt är mycket mindre till växten är tydligen inte lika känsliga som skolbarnen.      Kommunen har också nyligen givit sin vision om Helenlund där ”Kilen” ska bebyggas. Här kommer boningshusen att ligga alldeles i kant med E:4:an. Detta rimmar illa med vad kommunen säger om partiklarna. Här är de tydligen inte lika farliga! Skolan i Centrum skulle drabbas av buller från tåg, bussar och E4:an. Partikelhalterna i Centrum torde inte vara lägre än vid nuvarande EriksbergsskolanAtt ha en skola i ett Centrum där det också finns affär är inte bra. Dels kan det locka barn att köpa skräpmat som cocacola och dels kan det locka till snatterier (det är en erfarenhet från andra centra där skolan legat nära). Barn ska inte behöva frestas till sådant.     Vårt tyngsta argument är ändå att en byggnad av skolan i Centrum kommer att bli en tung ful koloss med litet ljusinsläpp, otillräckliga skolgårdar och uteplatser. Var ska t.ex idrottsläraren ha sina lektioner utomhus under höst och vår? Man brukar ju spela fotboll, brännboll osv. Var ska man göra det?      Den omfattande om- och tillbyggnad som krävs i Centrum kommer antagligen bli mer kostsam än vad en om- eller nybyggnad av nuvarande Eriksbergsskolan skulle bli. Eftersom det kommer att behövas många fler grundskolplatser inom 5-10 år så vore det ju en utmärkt lösning att samtidigt bygga till Eriksbergsskolan så att fler elever får plats. Här finns det faktiskt utrymme att bygga. Man bör också planera för en överdäckning av E4:an tillsammans med berörda instanser. I väntan på en sådan bör man göra det som går för att få ner partikelhalten (förbjuda dubbdäck, plantera många och täta träd längs E4:an etc).

,