Kategori: Beslut i kommunen

 • Fråga på Kommunstyrelsens sammanträde angående information om coronaviruset

  Fråga på Kommunstyrelsens sammanträde angående information om coronaviruset

  Det är av yttersta vikt att information om coronaviruset når även de som inte behärskar svenska. Viktigt att myndigheter och medier lyckas nå ut till de olika språkgrupperna. Media rapporterar att flera av dödsoffren i Corona har somalisk bakgrund och är hemmahörande i Järva. I debatten menar vissa att många i målgruppen har svårt att […]

 • Nej till att gynna enskilda partier

  Nej till att gynna enskilda partier

  På Kommunstyrelsens sammanträde den 3 december 2018 var bland annat frågan gällande lön för politiska sekreterare uppe för beslut. Förslaget från majoriteten var och är att Moderaternas politiska sekreterare ska ha en högre lön än övriga partiers. För oss i Sollentunapartiet är det viktigt att alla partier behandlas lika, rättvist och demokratiskt. Att som majoriteten […]

 • Politisk inriktning och budget 2019

  Politisk inriktning och budget 2019

  Sollentunapartiet är ett lokalt och tvärpolitiskt parti helt utan rikspolitiska bindningar. Vår politik bygger på miljömedvetna ställningstaganden, och vi strävar alltid efter en god livskvalitet för invånarna i Sollentuna. Vi sätter sakfrågorna främst. Vi är varken höger eller vänster. Vi stöder förslag som är angelägna för de berörda, oavsett varifrån dessa förslag kommer. Vi förebygger […]

 • Medel till civilförsvaret

  Medel till civilförsvaret

  På Kommunstyrelsens sammanträde den 5 februari var frågan gällande ansökan om medel från frivilliga försvarsorganisationer i kommunen uppe till beslut. Sollentunapartiet biföll inkomna ansökningar och lämnande följande protokollsanteckning: ”Civila och frivilliga organisationer har alltid varit en viktig och central del av Sveriges krisberedskap. För Sollentunapartiet har alltid den civila och frivilliga beredskapen varit viktig. Sollentuna […]

 • Glädjande nyheter – Kommunens hemsida på flera språk!

  Glädjande nyheter – Kommunens hemsida på flera språk!

  Den 6 mars biföll (delvis) kommunstyrelsen Sollentunapartiets motion om att kommunens hemsida ska översätts till flera språk. Vi föreslog även att kommunen skulle utreda behovet av information på relevanta språk utöver svenska på webben samt att utreda hur kommunens webb kan förses med basinformation på andra språk. Bakgrund: I en motion väckt i kommunfullmäktige 2016-03-10 […]

 • Sollentunapartiets förslag för ett starkare Sollentunahem

  Sollentunapartiets förslag för ett starkare Sollentunahem

  Den 5 december var frågan gällande utförsäljningen av Sollentunahem och bildandet av en kommunal bolagskoncern åter uppe till beslut på Kommunstyrelsen. Detta efter att Sollentunapartiet tillsammans med bland annat Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna hade begärt återremiss när frågan var uppe på Kommunfullmäktige i november. Anledningen till återremissen var att vi ville ha svar på ett […]

 • Motion om sommarskola och interpellation om höga hus

  På kommunfullmäktige den 17 september lämnade Sollentunapartiet in en interpellation till stadsbyggnadsnämndens ordförande gällande höga hus samt en motion om avgiftsfri sommarskola. Interpellation ställer frågor bland annat om hur högt ett högt hus är samt om det finns någon övergripande plan var någonstans höga hus ska byggas i kommunen. Motionen handlar om ett förslag från […]

 • Vår trafikmotion får tummen upp

  I våras lämnade Sollentunapartiet in en motion där vi tar upp frågan om kommunens trafiksignaler och behovet av att se över dessa och anpassa dessa till dagens trafikflöde. Anledningen till motionen är att ingen översyn av kommunens trafiksignaler, dess perioder eller påverkan på miljön har gjorts på många år. Med andra ord vet ingen vilka […]

 • Vår reservation angående flytten av Eriksbergsskolan

  Vår reservation angående flytten av Eriksbergsskolan Härmed reserverar vi oss mot förstudien på en ny skola i Helenelunds Centrum. Vi menar att man bör behålla Eriksbergsskolan och bygga om den med det snaraste. Eriksbergsskolan kan jämföras med Vaxmoraskolan som från början var en identiskt likadan skola som Eriksbergsskolan. Den ombyggda Vaxmoraskolan blev mycket trevlig och […]

 • Protokollsanteckning från Sollentunapartiet

  Sp tycker att det är mycket synd att inte Anna Myrheds och Centerpartiets motion angående odubbade däck gick igenom. Sollentuna kommun är ju mycket utsatt för partiklar så allt som kan göras för att minska på dessa borde göras. Det är numera ganska sällan (med undantag från vintern 2012/13) som dubbdäck behövs på vintern. Vanliga […]