Motion om sommarskola och interpellation om höga hus


På kommunfullmäktige den 17 september lämnade Sollentunapartiet in en interpellation till stadsbyggnadsnämndens ordförande gällande höga hus samt en motion om avgiftsfri sommarskola. Interpellation ställer frågor bland annat om hur högt ett högt hus är samt om det finns någon övergripande plan var någonstans höga hus ska byggas i kommunen.

Motionen handlar om ett förslag från Sollentunapartiet att införa avgiftsfri sommarskola för elever från årkurs sex och uppåt som inte uppnår kunskapsmålen.

Läs interpellationen om höga hus i sin helhet (PDF) >>>
Läs motionen om sommarskola i sin helhet (PDF) >>>