Kategori: Motioner

 • Motion om jämställdhetspris

  Enligt rapporten om jämställdhet- och mångfaldsplan 2015-2017, arbetar Sollentuna kommun aktivt med jämställdhet och mångfaldsfrågor. Vi i Sollentunapartiet anser att kommunen än tydligare kan lyfta fram och belöna förebilder och goda exempel i arbetet för en tillgänglig, inkluderande och jämställd kommun där alla har lika möjligheter. Vi föreslår att Sollentuna kommun ska se över och presentera hur kommunen kan […]

 • Fråga till Sollentuna kommuns styrelseledamot i SÖRAB

  Fråga till Sollentuna kommuns styrelseledamot i SÖRAB Efter att vi i Sollentunapartiet fått in flera rapporter om kundbemötandet och servicenivån på SÖRABs återvinningsanläggning i Hagby samt Väsby har vi bland annat ställt frågor i Sollentunas kommunfullmäktige om situationen. Svaren vi fått där skiljer sig markant från rapporterna vi fått från kommuninvånare. Därför undrar vi nu […]

 • Interpellation gällande Skyltningen utmed kommunens gång- och cykelvägar

  Interpellation till Trafik- och fastighetsnämndens ordförande Moa Rasmusson gällande Skyltningen utmed kommunens gång- och cykelvägar Skyltningen av kommunens gång- och cykelvägar är en viktig fråga. Sollentuna är till ytan en relativt liten kommun vilket gör den fördelaktig att promenera eller cykla i. Närheten till arbetsplatsområden i våra grannkommuner gör det även attraktivt att arbetspendla med […]

 • Motion om sommarskola och interpellation om höga hus

  På kommunfullmäktige den 17 september lämnade Sollentunapartiet in en interpellation till stadsbyggnadsnämndens ordförande gällande höga hus samt en motion om avgiftsfri sommarskola. Interpellation ställer frågor bland annat om hur högt ett högt hus är samt om det finns någon övergripande plan var någonstans höga hus ska byggas i kommunen. Motionen handlar om ett förslag från […]

 • Vår trafikmotion får tummen upp

  I våras lämnade Sollentunapartiet in en motion där vi tar upp frågan om kommunens trafiksignaler och behovet av att se över dessa och anpassa dessa till dagens trafikflöde. Anledningen till motionen är att ingen översyn av kommunens trafiksignaler, dess perioder eller påverkan på miljön har gjorts på många år. Med andra ord vet ingen vilka […]

 • Motion från Sollentunapartiet om sommarskola

  Sollentunapartiet är enig med majoriteten om att de utbildningsverksamheter som erbjuds i Sollentuna ska hålla hög kvalitet. Vi är också överens om att det finns förbättringspotential. För att Sollentunas skolor ska vara de bästa i Sverige önskar vi undersoka möjligheterna till sommarskola. Det är ett konkret sätt att hjälpa dem som riskerar att halka efter. […]

 • Motion från Sollentunapartiet om Översyn av kommunens trafiksignaler

  I en kommun som Sollentuna, som genomkorsas av flera större trafikleder, är det viktigt att trafikflödet, både gällande cykeltrafik, gångtrafik och biltrafik, sker på ett effektivt, säkert och miljövänligt sätt. För att få ett effektivt flöde som både är anpassat till dagens trafikflöde och tar hänsyn till miljön och säkerheten gäller det bland annat att anpassa trafiksignalerna till trafikmängden. […]

 • Motion beträffande återköp av marken som Skanska köpte för cirka 10 år sedan i strandskyddat område vid Rådan.

  Motion från Tommy Ström och Ewa Hellström-Boström, Sollentunapartiet, till Sollentuna kommunfullmäktige, beträffande återköp av marken som Skanska köpte för cirka 10 år sedan i strandskyddat område vid Rådan. Enligt kontraktet med Skanska så finns det en klausul att Sollentuna kommun kan återköpa marken vid Rådan. Inkomsterna från de bostäder som Skanska har tänkt att bygga […]

 • Motion beträffande att ge vatten- och avlopp till fastigheterna i Södersätra och Norrsätra med det snaraste

  Motion från Tommy Ström och Ewa Hellström-Boström, Sollentunapartiet, till Sollentuna kommunfullmäktige, beträffande att ge vatten- och avlopp till fastigheterna i Södersätra och Norrsätra med det snaraste. Vi vet inte hur lång tid det kommer att ta innan alla överklaganden i Södersätra och Norrsätra är avklarade. Under tiden får fastighetsägarna där vänta på vatten och avlopp […]

 • Motion om att alla som står i Sollentunahems bostadskö ska betala 200 kr per år i avgift.

  Motion från Tommy Ström och Ewa Hellström-Boström, Sollentunapartiet, till Sollentuna kommunfullmäktige om att alla som står i Sollentunahems bostadskö ska betala 200 kr per år i avgift. För att få reda på det faktiska behovet av hyreslägenheter i Sollentuna är det viktigt att de som står i bostadskön betalar en liten summa. Det finns en […]