Motion om att alla som står i Sollentunahems bostadskö ska betala 200 kr per år i avgift.


Motion från Tommy Ström och Ewa Hellström-Boström, Sollentunapartiet, till Sollentuna kommunfullmäktige om att alla som står i Sollentunahems bostadskö ska betala 200 kr per år i avgift.

För att få reda på det faktiska behovet av hyreslägenheter i Sollentuna är det viktigt att de som står i bostadskön betalar en liten summa. Det finns en hel del människor som ställer sig i flera olika bostadsköer i storstockholm. Andra ställer sig i bostadskön utifall att de skulle behöva en hyreslägenhet någon gång i framtiden. Vi tycker att 200 kr antagligen är en passande summa för att visa att man verkligen är intresserad av att stå i bostadskön. Det kostar ju ändå en del att administrera en sådan här kö. Sollentuna den 21 april 2014

För Sollentunapartiet

Tommy Ström Ewa    Hellström-Boström