Kategori: Motioner

  • Motion angående driften av Ekbackaskolan

    Motion från Sollentunapartiet angående erbjudande till Ekbackaskolans föräldrar att i någon form ta över driften av Ekbackaskolan Den 17 februari i år beslöt Barn- och ungdomsnämndens majoritet att lägga ned Ekbackaskolan. Ett ärende som kommunfullmäktige borde tagit beslut om. Ett mycket olyckligt beslut som totalt saknade förankring hos de närmast berörda. Det behövs en liten […]