Motion beträffande att ge vatten- och avlopp till fastigheterna i Södersätra och Norrsätra med det snaraste


Motion från Tommy Ström och Ewa Hellström-Boström, Sollentunapartiet, till Sollentuna kommunfullmäktige, beträffande att ge vatten- och avlopp till fastigheterna i Södersätra och Norrsätra med det snaraste.

Vi vet inte hur lång tid det kommer att ta innan alla överklaganden i Södersätra och Norrsätra är avklarade. Under tiden får fastighetsägarna där vänta på vatten och avlopp samtidigt som vi vet att det inte är bra förhållanden när det gäller VA i området. Att lakvatten sipprar ut från Väsjötippen, Rökeriet med mera påverkar också vattenkvaliteten i området. Därför är det viktigt att fastighetsägarna får tillgång till kommunens VA-nät, som ju redan finns vid gränsen till Södersätra.
För Sollentunapartiet den 30.4.2014

Tommy Ström Ewa     Hellström-Boström