Motion om jämställdhetspris


Enligt rapporten om jämställdhet- och mångfaldsplan 2015-2017, arbetar Sollentuna kommun aktivt med jämställdhet och mångfaldsfrågor.

Vi i Sollentunapartiet anser att kommunen än tydligare kan lyfta fram och belöna förebilder och goda exempel i arbetet för en tillgänglig, inkluderande och jämställd kommun där alla har lika möjligheter.

Vi föreslår att Sollentuna kommun ska se över och presentera hur kommunen kan uppmärksamma både det interna och det externa arbetet som bidrar till att vi blir en jämställd-, inkluderande och tillgänglig kommun.