Motion beträffande återköp av marken som Skanska köpte för cirka 10 år sedan i strandskyddat område vid Rådan.


Motion från Tommy Ström och Ewa Hellström-Boström, Sollentunapartiet, till Sollentuna kommunfullmäktige, beträffande återköp av marken som Skanska köpte för cirka 10 år sedan i strandskyddat område vid Rådan.

Enligt kontraktet med Skanska så finns det en klausul att Sollentuna kommun
kan återköpa marken vid Rådan. Inkomsterna från de bostäder som Skanska har tänkt att
bygga är marginellla i jämförelse med att skydda standskyddad mark. Vi föreslår att man
förhandlar med Skanska om återköp av den ovan nämnda marken.

För Sollentunapartiet den 5.5.2014

Tommy Ström                    Ewa Hellström-Boström