Fråga till Sollentuna kommuns styrelseledamot i SÖRAB


Fråga till Sollentuna kommuns styrelseledamot i SÖRAB
Efter att vi i Sollentunapartiet fått in flera rapporter om kundbemötandet och servicenivån på SÖRABs återvinningsanläggning i Hagby samt Väsby har vi bland annat ställt frågor i Sollentunas kommunfullmäktige om situationen. Svaren vi fått där skiljer sig markant från rapporterna vi fått från kommuninvånare. Därför undrar vi nu vad ni som sitter i SÖRABs styrelse fått veta samt själva upplever att situationen i Hagby är.

Rapporterna vi fått från kommuninvånarna är att personalen är kundovänliga och rent av otrevliga i visa fall, speciellt mot företagskunder. Det har även framkommit att det vi ett flertal tillfällen kommit motstridiga uppgifter om hur saker och ting ska sorteras och företagskunder inte blivit trodda när man sagt att man gjort rätt för sig och betalat. När det sedan visat sig att allt är rätt och riktigt har personalen lämnat utan ett ord eller ursäkt.

Med anledning av ovanstående har vi lite frågor angående situationen i Hagby och Väsby.

  • Har du/ni i styrelsen fått kännedom om frekvensen gällande klagomål på kundbemötandet i Hagby?
  • Vilken information har du/ni i styrelsen fått gällande kundnöjdheten och inkomna klagomål? Hur djupgående har denna information varit?
  • Känner du/ni i styrelsen att informationen ni fått varit tillfyllest och gett en rättvisande bild av situationen?
  • Finns det några konkreta planer för att förbättra kundbemötandet och få en mer serviceinriktad personal?

Sollentunapartiet genom
Johnny Rönnberg
Vice gruppledare och ordförande

,