Motion från Sollentunapartiet om sommarskola


Sollentunapartiet är enig med majoriteten om att de utbildningsverksamheter som erbjuds i Sollentuna ska hålla hög kvalitet. Vi är också överens om att det finns förbättringspotential. För att Sollentunas skolor ska vara de bästa i Sverige önskar vi undersoka möjligheterna till sommarskola. Det är ett konkret sätt att hjälpa dem som riskerar att halka efter.

Med anledning av ovanstående yrkar Sollentunapartiet:

– att undersoka möjligheterna till avgiftsfri sommarskola for elever från årskurs sex och uppåt som inte når kunskapsmalen.

För Sollentunapartiet den 11 juni 2015:

Anki Elken
Johnny Rönnberg