Interpellation gällande Skyltningen utmed kommunens gång- och cykelvägar


Interpellation till Trafik- och fastighetsnämndens ordförande Moa Rasmusson gällande
Skyltningen utmed kommunens gång- och cykelvägar

Skyltningen av kommunens gång- och cykelvägar är en viktig fråga. Sollentuna är till ytan en relativt liten kommun vilket gör den fördelaktig att promenera eller cykla i. Närheten till arbetsplatsområden i våra grannkommuner gör det även attraktivt att arbetspendla med cykel. Sollentuna har högt uppsatta mål när det gäller att öka cyklingen och på senaste tiden har även fysiska åtgärder och ombyggnationer börjat märkas utifrån den cykelplan vi har beslutat om i kommunfullmäktige.

Ett problem som dock uppstår när man väljer att cykla eller promenera i Sollentuna är att den skyltning som finns, även om det blivit betydligt bättre, både är förvirrande och ibland direkt felaktig. På visa ställen upphör även skyltningen plötsligt vilket gör det otydligt hur man ska fortsätta för att komma fram till sin målpunkt.

När det gäller motorburen trafik ses tydlig och korrekt skyltning som en självklarhet och oavsett i vilken av Sveriges 290 kommuner man kör runt i ser skyltningen ut på samma sätt. För att uppnå både kommunens, Sveriges och globala klimatmål är det viktigt att det är lätt att ställa bilen och välja att promenera eller cykla istället. Att det då finns en korrekt, begriplig och sammanhängande skyltning är då viktigt. För oavsett om man är nyinflyttad, på besök eller sollentunabo sedan länge ska man inte tvingas till ofrivilliga omvägar eller rent av avstå från att röra sig i kommunen på grund av bristande skyltning på våra gång- och cykelvägar.

Med anledning av detta ställer jag följande frågor:

  • Hur ser kommunens löpande arbete ut för att rätta till brister och fel gällande skyltningen av gång- och cykelvägarna?
  • Är du som ordförande i Trafik- och fastighetsnämnden beredd att ta initiativ till en bred översyn av skyltningen för att säkerställa att avståndsangivelser och vägvisningar är korrekta och pålitliga?

För Sollentunapartiet
Johnny Rönnberg