Kategori: Beslut i kommunen

  • Rapport från Kommunstyrelsen – Januari 2011

    I kommunstyrelsen har Sollentunapartiet en ordinarie ledamot Ingwar Åhman-Eklund och en ersättare Janet Sibose. Under januari har mycket av verksamheten präglats av att det är en ny mandatperiod. Utskott har valts och arvoden bestämts. Vi har en konstruktiv dialog med kommunstyrelsens ordförande. Bland annat tog vi tidigt upp frågan om postens hot att lägga ned […]

  • Budget 2011 för Sollentuna kommun

    Sollentunapartiets förslag Kommunstyrelsen 10 november Ärende  5  Budget 2011 Sollentunapartiets förslag till förändringar i Sollentuna kommuns budget för år 2011. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta följande: att  budget 2011 för Sollentuna kommun antas med Sollentunapartiets ändringsyrkanden enligt följande: Samtliga nämnder Sollentuna kommun skall framöver upprätthålla kommunens ekonomiska balans. Samtliga nämnder kommer att erhålla budgetförutsättningarna inför budgetarbetet 2012 […]