Rapport från Kommunstyrelsen – Januari 2011


I kommunstyrelsen har Sollentunapartiet en ordinarie ledamot Ingwar Åhman-Eklund och en ersättare Janet Sibose.

Under januari har mycket av verksamheten präglats av att det är en ny mandatperiod. Utskott har valts och arvoden bestämts.

Vi har en konstruktiv dialog med kommunstyrelsens ordförande. Bland annat tog vi tidigt upp frågan om postens hot att lägga ned postombuden i Helenelund och Häggvik och föreslog att kommunen borde agera.
Nu har kommunens majoritet skickat ett brev till postens retial Områdeschef vilket lett till att hon nu tänker ta upp en diskussion med kommunen om ärendet. Vi får se vad detta ger.

Kommunen kommer också att satsa på att alla elever ska få fullständig tillgång till IT i skolan senast 2013.
Man vill även satsa rejält på att underlätta för sociala förtag att komma igång och etablera sig i kommunen.

Sture Petterssons, sp motion rörande nödvändigheten av att göra en jämförelse mellan behålla och sälja innan en  fastighetsförsäljning genomförs. har behandlats i KS på vägen till kommunfullmäktige. Vi framhöll att motionen, som borde ha behandlats för länge sedan, bara har blivit ännu mera aktuell än då den skrevs. Vi yrkade bifall liksom s och v. Övriga partier avslog
motionen. Fortsättning sker i kommunfullmäktige där slutligt beslut tages.

Kommunen kommer att verka för att äldre ska kunna fortsätta att leva ihop på äldre dagar även när den ena av makarna får tillsynsbehov.

Vi stödde med tvekan manifestationen ”Earth hour” som vi uppfattade som en rätt tandlös opinionsyttring. Som dock i år kompletterats med att alla i kommunens verksamheter ska stänga av datorer och andra apparater den kvällen. Det ska bli en manifestation på Satelliten också.

Vid pennan – Ingwar ÅE

,