Close

Hänt i nämnderna

Interpellation angående grindar och hinder på gång- och cykelvägar

Interpellation från Sollentunapartiet till Trafik- och fastighetsnämndens ordförande angående grindar och hinder på gång- och cykelvägar Sollentuna har de senaste åren satsat på att bli en bättre cykelkommun. Kommunen har även som mål att bli Sveriges bästa cykelkommun. Den senaste tiden har kommunen bytt ut ett flertal av grindarna som […]

Read More

Motion om att införa förbud mot tung trafik på delar av Frestavägen

Motion från Sollentunapartiet Om att införa förbud mot tung trafik på delar av Frestavägen Med tanke på att verksamhetsområdet i Norrsätra expanderar och den nya betongfabriken kommer innebära en kraftig ökning av tung trafik i området behövs det göras något åt den tunga trafiken på Frestavägen. Miljö- och byggnadsnämnden har […]

Read More

Interpellation angående kommunens gatubelysning och belysning på allmänna platser

Interpellation från Sollentunapartiet till Trafik- och fastighetsnämndens ordförande angående kommunens gatubelysning och belysning på allmänna platser Vi går mot mörkare tider och precis som förra året ser det ut att bli mörkare än vad det behövs på många platser i kommunen. Detta då SEOM även i år ser ut att […]

Read More

Rapport från Ubildnings- och arbetsmarknadsnämnden (UAN) 2013

Under året var Stig Eriksson ersättare i nämnden, men har nu efterträtts av Janet Sibose. Under året var det inte så många kontroversiella ärenden i nämnden. IB-programmet (International Baccalauareate, där undervisningen helt sker på engelska) lades ned under 2013 eftersom det var för få sökande till programmet. IB-programmet hade gjort […]

Read More

Rapport 2013 från Harriet Goliath ledamot och Hans Nordgren ersättare i Vård- och omsorgsnämnden

Samarbetet med den övriga oppositionen har varit fortsatt mycket gott. Den stora händelsen har varit bolagiseringen av SOLOM. Trots stor tveksamhet hos pensionärsorganisationerna och avslag från oppositionen beslöt man att ett bolag skulle bildas. Den 1 september överfördes ca hälften av SOLOMs verksamheter till AB SOLOM. Att inte alla verksamheter […]

Read More

Sollentunapartiets förslag till budget för Sollentuna kommun 2013

Sollentunapartiets förslag till politisk inriktning för budgetåret Den viktigaste frågan i år för kommunens ekonomi är frågan om Väsjöplaneringen. Bevarar man sportfältet och avvaktar med att ta ställning till om det verkligen går att bygga i sumpskogen väster om Väsjön så behövs det heller ingen ny väg över sportfältet genererande […]

Read More

Rapport från Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens (UAN) möte den 9 februari 2012

Det är inte ofta det händer något upphetsande på nämndens möten, men denna gång gjorde det faktiskt det. Det visade sig att den borgerliga alliansen gått bakom ryggen på oppositionen (sp, s och mp) och träffat förvaltningschefen för att föra ut och diskutera sin borgerliga politik. Oppositionen menar i stället att de frågor som […]

Read More

Rapport från Trafik- och Fastighetsnämndens sammanträde 9 februari 2012

OS Jubileumsmarathon 1912-2012 Trafikingenjör Sanna Eveby berättade att trafik- och fastighetsnämnden behöver ta fram alternativa lösningar på de tilltänkta avspärrningarna inför tävlingen. Nämnden fattar beslut i ärendet den 22 mars. Trafik Sanna Eveby redovisade också vilka projekt kontoret har ansökt om medfinansieringsbidrag för av Trafikverket. Det gäller tillgänglighetsanpassning av busshållplatser […]

Read More