Rapport från Ubildnings- och arbetsmarknadsnämnden (UAN) 2013


Under året var Stig Eriksson ersättare i nämnden, men har nu efterträtts av Janet Sibose. Under året var det inte så många kontroversiella ärenden i nämnden. IB-programmet (International Baccalauareate, där undervisningen helt sker på engelska) lades ned under 2013 eftersom det var för få sökande till programmet. IB-programmet hade gjort att Rudbeck gick med underskott. Det var dock upprörda känslor bland föräldrar och elever vilket är förståeligt. De sista IB-eleverna går ut från Rudbeck våren 2014, men ändå har skolan hamnat på plus i stället för minus tack vare nedläggningen.

Kommunen fortsätter med att betala halva lönekostnaden för ungdomar i gymnasieåldern då de arbetar tre veckor under sommaren. Kommunikationen mellan arbetsgivare, elever och kommunen har blivit mycket bättre och förra sommaren deltog fler än 400 ungdomar i projektet.

Under 2013 öppnades ”Möjligheternas kontor” där tanken är att man ska hjälpa ungdomar och andra som står långt från arbetsmarknaden. Det har redan haft en positiv effekt och ett 50-tal har redan fått hjälp till att gå en utbildning eller praktik etc.

En ny utmaning kommer att komma hösten 2014 till Rudbeck. De elever som går på Aspergergymnasiet i Silverdal skall då flytta över till Rudbeck. Egentligen var planen att det skulle ske till hösten 2015. Då hade skolan haft tid att bygga om och förbereda elever och lärare men Silverdalsskolan behöver de här lokalerna till yngre elever, varför flytten sker redan i höst.

Annars har sämjan varit god i nämnden. Socialdemokraterna, MP och vi har ibland haft andra åsikter än majoriteten och då har vi gått samman i gemensamma uttalanden eller reservationer.

Ewa Hellström-Boström