Close

utbildnings- och Arbetsmarknadsnämnden

Rapport från Ubildnings- och arbetsmarknadsnämnden (UAN) 2013

Under året var Stig Eriksson ersättare i nämnden, men har nu efterträtts av Janet Sibose. Under året var det inte så många kontroversiella ärenden i nämnden. IB-programmet (International Baccalauareate, där undervisningen helt sker på engelska) lades ned under 2013 eftersom det var för få sökande till programmet. IB-programmet hade gjort […]

Read More

Rapport från Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens (UAN) möte den 9 februari 2012

Det är inte ofta det händer något upphetsande på nämndens möten, men denna gång gjorde det faktiskt det. Det visade sig att den borgerliga alliansen gått bakom ryggen på oppositionen (sp, s och mp) och träffat förvaltningschefen för att föra ut och diskutera sin borgerliga politik. Oppositionen menar i stället att de frågor som […]

Read More

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden – Rapport januari 2011

Den nya Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (UAN) har ansvar för två av de sju gymnasieskolorna i kommunen, Rudbeck och Silverdal. De övriga gymnasieskolorna är friskolor och därför har kommunen inte någon insyn i dem (vilket jag tycker är underligt). Nämnden har också ansvar för Kunskapsparken med Svenska för invandrare (SFI), gymnasiesärskolan […]

Read More