Kategori: utbildnings- och Arbetsmarknadsnämnden

 • Rapport från Ubildnings- och arbetsmarknadsnämnden (UAN) 2013

  Under året var Stig Eriksson ersättare i nämnden, men har nu efterträtts av Janet Sibose. Under året var det inte så många kontroversiella ärenden i nämnden. IB-programmet (International Baccalauareate, där undervisningen helt sker på engelska) lades ned under 2013 eftersom det var för få sökande till programmet. IB-programmet hade gjort att Rudbeck gick med underskott. […]

 • Rapport från Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens (UAN) möte den 9 februari 2012

  Det är inte ofta det händer något upphetsande på nämndens möten, men denna gång gjorde det faktiskt det. Det visade sig att den borgerliga alliansen gått bakom ryggen på oppositionen (sp, s och mp) och träffat förvaltningschefen för att föra ut och diskutera sin borgerliga politik. Oppositionen menar i stället att de frågor som alliansen diskuterade med förvaltningschefen är något […]

 • Rapport från UAN

  Det har hittills under året inte varit så många kontroversiella saker som hänt i nämnden. Det går en skiljelinje mellan blocken när det gäller privatisering av t.ex. skolor. Alliansen har en benägenhet att se alla tillskott av gymnasier i kommunen som positivt (oavsett om dessa företag fått skarp kritik i andra kommuner). Man menar att […]

 • Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden – Rapport 16 februari

  Vi har inte hunnit med så mycket i nämnden ännu men fick på senaste mötet en redovisning av Rudbecks ekonomiska resultat för förra året Intressant är att personalkostnaderna minskat trots att man har samma bemanning som året innan: Personalkostnader Under 2010 hade Rudbeck 187 anställda, omräknat i heltider, vilket i stort är det samma som […]

 • Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden – Rapport januari 2011

  Den nya Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (UAN) har ansvar för två av de sju gymnasieskolorna i kommunen, Rudbeck och Silverdal. De övriga gymnasieskolorna är friskolor och därför har kommunen inte någon insyn i dem (vilket jag tycker är underligt). Nämnden har också ansvar för Kunskapsparken med Svenska för invandrare (SFI), gymnasiesärskolan och Komvux liksom arbetsträningen i […]