Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden – Rapport 16 februari


Vi har inte hunnit med så mycket i nämnden ännu men fick på senaste mötet en redovisning av Rudbecks ekonomiska resultat för förra året Intressant är att personalkostnaderna minskat trots att man har samma bemanning som året innan:

Personalkostnader
Under 2010 hade Rudbeck 187 anställda, omräknat i heltider, vilket i stort är det samma som för 2009 (186 helårsanställda). Andelen kvinnor var den samma som för 2009, eller 57 procent (57 procent).

Personalkostnaderna 2010 uppgick till 90,3 miljoner kronor, vilket är 2,2 miljoner kronor lägre än 2009 (92,5 Mkr), varav omkring hälften härrör från lägre personalomkostnadspålägg. I övrigt har bland annat kostnaderna för personalrepresentation minskat med 0,3 miljoner kronor. Av de totala personal-kostnaderna utgör Service Enheten 9,2 miljoner kronor (9,2 Mkr).

Sjukfrånvaron var 4,5 procent av den tillgängliga arbetstiden 2010, vilket är något högre än 2009 (3,2 procent). Manliga anställda hade lägre sjukfrånvaro än snittet 2010, liksom åldersgruppen yngre än 30 år. Det samma gällde 2009.

Vi vet att Rudbeck ligger mycket lågt lönemässigt jämfört med andra kommuner i länet. Samtidigt går vi ut med att Rudbeck ska bli Sveriges bästa skola. Hur länge får man behålla bra lärare om man inte betalar relevant lön?  Att vara över 30 med fem års högskolestudier och ligga på 25000 i månaden med studielån som ska betalas är inte speciellt roligt. Även utbildning till lärare måste löna sig, tycker jag.

Samtidigt verkar det som om övriga partier vill låta Arbetsutskottet bestämma så mycket som möjligt och bara låta ”snälla” ärenden gå till nämnden. Vad göra?

Ewa Hellström-Boström

,