Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden – Rapport januari 2011


Den nya Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (UAN) har ansvar för två av de sju gymnasieskolorna i kommunen, Rudbeck och Silverdal. De övriga gymnasieskolorna är friskolor och därför har kommunen inte någon insyn i dem (vilket jag tycker är underligt). Nämnden har också ansvar för Kunskapsparken med Svenska för invandrare (SFI), gymnasiesärskolan och Komvux liksom arbetsträningen i kommunen. Nämnden har en driftsbudget på 288 milj kr.

Undertecknad, Ewa Hellström-Boström sitter som ordinarie i UAN. Min bakgrund är bland annat att jag arbetat i 30 år som lärare i kommunen (på Rudbeck) och var med och startade Sollentunapartiet en gång i tiden.
Ersättare är Richard Reimann.-

Sp kommer att bli ett eget litet block mellan Alliansen och S+Mp och det känns som om övriga partier har intresse av att vi inte ska ”vara med i leken”.

Än så länge har det bara varit ett konstituerande möte men det togs i alla fall ett beslut om att en miljon kronor skulle avsättas till sommarjobb för ungdomar i övre tonåren.

Ewa Hellström-Boström
ewa@alpinaforlaget.se