Rapport från UAN


Det har hittills under året inte varit så många kontroversiella saker som hänt i nämnden. Det går en skiljelinje mellan blocken när det gäller privatisering av t.ex. skolor. Alliansen har en benägenhet att se alla tillskott av gymnasier i kommunen som positivt (oavsett om dessa företag fått skarp kritik i andra kommuner). Man menar att konkurrensutsättning är bra. Då tänker man inte alltid på att en mängd elever kan drabbas när en friskola av någon anledning blir tvungen att lägga ned. Det kan göra att en elev får ett extra skolår att gå, eftersom studieplanerna på skilda skolor ser så olika ut. Det känns också ganska bedrövligt att kommunen (UAN) inte har någon insyn i de fria gymnasierna. Det är skolinspektionen som ska utöva den tillsynen.

Positivt har sommarjobben för skolungdom varit. 356 skolungdomar har fått arbete under tre sommarveckor. UAN har stått för hälften av lönekostnaden och arbetsgivaren har stått för den andra hälften. Visserligen kostade detta projekt två miljoner i stället för en miljon, men med tanke på att så många ungdomar fick en kontakt med arbetslivet så är det inte mycket att säga om.

UAN ska göra en utredning om hur en konkurrensutsättning av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna kan genomföras och hur de ekonomiska konsekvenserna av detta kan beskrivas. Sociala företag (som t.ex. Röda korset) kan ges möjlighet att bereda sysselsättning för dem som inte kan få det på den öppna arbetsmarknaden.

Nästa år kommer Skolinspektionen till kommunen. Man ska undersöka allt från förskola till gymnasium.

Det ska göras en utredning om hur man kan utnyttja vissa skollokaler bättre. Kan Kulturskolan (som nu finns i Rudbecks lokaler) flytta till Häggviksskolan. Här nämns också att man ska försöka lokalisera de gymnasieklasser med elever som har Aspergers syndrom till Rudbeck. Det rör sig inte om så många elever men jag är orolig att detta inte är positivt för Aspergereleverna. De behöver ju lugn och ro i sin tillvaro.

Ewa Hellström-Boström