Rapport från Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens (UAN) möte den 9 februari 2012


Det är inte ofta det händer något upphetsande på nämndens möten, men denna gång gjorde det faktiskt det. Det visade sig att den borgerliga alliansen gått bakom ryggen på oppositionen (sp, s och mp) och träffat förvaltningschefen för att föra ut och diskutera sin borgerliga politik. Oppositionen menar i stället att de frågor som alliansen diskuterade med förvaltningschefen är något för hela nämnden att diskutera. Om man är fler som pratar en sak kan ett problem eller en idé ofta få en bättre genomlysning.

Det hettade också till när socialdemokraten David Ask ville ha ett tilläggsyrkande i ett ärende. Han ville bland annat att man skulle se på hur stora vinster de privata skolföretagen gör. Här blev det blankt nej från de borgerligas sida. Själv kan jag inte förstå att man inte ens vill veta om de privata skolföretagen går med vinst eller ej. I Sp har vi nog olika uppfattningar i den här frågan men själv kan jag inte förstå att våra skattepengar ska gå till stora vinster som kanske stoppas in på Jersey eller någon annan Kanalö. Som jag ser det står vi inför en gigantisk utbildningsutmaning i Sverige. Ungdomarna i Sverige måste kunna tampas medmängder av mycket bra utbildade ungdomar från Indien, Kina, Sydkorea m fl.

Det gör vi inte med att i (ganska många) privata skolor ge eleverna en halvtaskig utbildning. Ofta lockar man med en egen dator och skär ner på timantalet samtidigt som man har sämre utbildade lärare än de kommunala skolorna. Nej, utan att knäcka våra elever måste vi ge dem en så bra grund som möjligt att stå på och det tror jag att man gör bäst i seriösa kommunala gymnasieskolor.

Jag vet inte om det är partipiskan som viner hos de borgerliga men ingen verkade vara emot privata skolföretag.

Som vanligt fick flera ärenden på bordet utan att ha kunnat förbereda oss för dem. Det känns hemskt otillfredsställande.

UAN och BUN (Barn- och ungdomsnämnden) har fram till nu haft samma förvaltningschef. Under året kommer det i stället att bli två chefer en för varje nämnd.

UAN redovisade ett överskott i förhållande till budget med 8,9 milj kr för år 2011. Jag misstänker att alla dåligt betalda (men duktiga) lärare på Rudbeck inte blir särskilt glada när de får höra den nyheten. Vad ska vi göra för att Rudbecks lärare ska komma upp till samma medellön som övriga gymnasielärare i Stockholm har?

Säbyholmsskolan som hittills funnits i Upplands Bro kommer att flytta till Tunbergsskolani stället.Det kommer bl a bli en utbildning med inriktning mot sällskapsdjur, naturbruksutbildning med inriktning trädgård m m. Det ser lovande ut för de gröna ytorna i Eds Vik.

Ewa Hellström-Boström